Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng tại Anh bị phạt khoảng 300 tỷ bảng vì vi phạm quy định mới về an toàn dữ liệu. • Khoảng 570 triệu hợp đồng mua sắm ở Anh vẫn không tuân thủ các quy định mới về bảo vệ dữ liệu GDPR (General Data Protection Regulations), dẫn tới khoản phạt lên tới tổng giá trị khoảng 300 tỷ bảng Anh.

  Công ty tư vấn mua sắm Cheshire, Odesma, đã cảnh báo, trừ khi các công ty phải hết sức nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, không thì họ sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu tuân thủ các quy định mới về bảo vệ dữn liệu trước thời hạn 25/5.
  Odesma đã đưa ra một giải pháp chuyên nghiệp để giúp hơn 1 triệu doanh nghiệp tại Anh thực hiện hợp đồng và tuân thủ chặt chẽ hơn trong vòng bốn tháng tới.
  Giải pháp được đặt tên là The Contracts Factory đảm bảo rằng các công ty không chỉ có một hệ thống phù hợp với các hợp đồng mới mà còn phải liên quan đến hàng ngàn hợp đồng hiện tại.
  Nick Ford, Giám đốc điều hành của Odesma, giải thích: "Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện việc tuân thủ, nhưng GDPR lại là một thách thức đối với việc mua sắm, với một số sự tương tác giữa nhà cung cấp bên ngoài và toàn bộ quá trình giao dịch để điều hướng tới sự quản lý và kiểm soát một cách chặt chẽ hơn.
  "Đã hai năm qua làm việc với các bên mua sắm và chuỗi cung ứng để cung cấp các chương trình tương thích với GDPR, chúng tôi đã thực hiện được việc thực hiện những vấn đề cần thiết để đạt được sự tuân thủ đúng đắn. Nhất là đối với những công ty phải quản lí với 2.000 hợp đồng hoặc hơn thế nữa thì áp lực về tuân thủ GDPR càng tăng lên.
  "Chúng tôi đã phát triển giải pháp The Contracts Factory để giảm bớt gánh nặng pháp lý và loại bỏ áp lực từ các bên mua sắm và chuỗi cung ứng. Chúng tôi có thể quản lý toàn bộ quá trình hiệu quả hơn nhiều so với các doanh nghiệp tự họ quản lý. Chúng tôi đang làm việc với hàng trăm doanh nghiệp và hạn chót để chốt nhu cầu sẽ là tháng 5 ".
  Các quy định GDPR nhằm tăng cường và thống nhất bảo vệ dữ liệu cho tất cả các bên trong Liên minh châu Âu. Đối với việc mua sắm, quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng, ví dụ về những thong tin cá nhân hoặc công ty.
  Ford nói thêm: " Mặc dù phần mềm kiểm tra việc tuân thủ hợp đồng và phần mềm kiểm tra tính tuân thủ là những yếu tố quan trọng nhưng cần phải có một giải pháp cụ thể hơn - như giải pháp The Contracts Factory - doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và tránh những hình phạt về tài chính làm tổn thất danh tiếng. "
  Theo Odesma, việc tìm kiếm và lấy lại thông tin hợp đồng có thể tốn nhiều thời gian - chúng có thể đã cũ, có thể có các bản sao, một số sẽ là trên giấy và một số khác sẽ được gửi bằng email, theo Odesma , để đạt được sự tuân thủ sẽ làm tăng thêm thách thức và đòi hỏi giải pháp xác định các hợp đồng có liên quan, xác định điều khoản hoặc phân tích chúng và gửi chúng tới các nhà cung cấp để đăng nhập. Tất cả những điều này phải được ràng buộc về mặt pháp lý trước khi thực hiện việc tuân thủ.

  Diễn đàn vận tải (Theo Supply chain digital- Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply