Yêu cầu đối với các phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không • Theo quy định mới ban hành trong tháng 01/2018 của Bộ Giao thông vận tải, phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không phải đáp ứng các yêu cầu rất chặt chẽ, đảm bảo an toàn, chất lượng cho hoạt động vận tải hàng không. Theo đó:

  Phương tiện vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  Phải đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về phương tiện vận chuyển nhiên liệu bằng đường bộ, đường sắt, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không quy định tại tiêu chuẩn EI/JIG 1530, JIG 2 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác.
  Phải thực hiện việc kiểm tra và làm sạch bên trong xi téc trong các trường hợp sau: khi thay đổi chủng loại nhiên liệu vận chuyển, theo định kỳ, khi phát hiện nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển hoặc sau khi xe xi téc được sửa chữa theo quy định tại EI/JIG 1530, JIG 2 hoặc các quy trình tương đương khác.
  Đối với các phương tiện vận chuyển mới, trước khi đưa phương tiện vào hoạt động, xi téc và hệ thống công nghệ của phương tiện phải được ngâm, thử nghiệm theo quy trình.
  Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không bằng đường biển, đường thủy nội địa phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  Phải đáp ứng yêu cầu quy định hiện hành về phương tiện vận tải chất lỏng đường biển, đường thủy nội địa, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của tài liệu EI/JIG 1530 đối với phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không.
  Trước khi vận chuyển nhiên liệu hàng không, hầm chứa nhiên liệu hàng không phải được làm sạch, kiểm tra theo quy định tại tài liệu EI HM 50 và EI/JIG 1530, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu hàng không.

  Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  Việc thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và đưa đường ống vào vận hành phải phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.
  Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không tới kho đầu nguồn, kho trung chuyển, kho sân bay: cho phép tiếp nhận từ đường ống vận chuyển đa sản phẩm. Người vận hành đường ống phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong EI/JIG 1530, JIG 2 về các sản phẩm được bơm, không được bơm, pha phụ gia, lấy mẫu và kiểm tra mẫu trong đường ống vận chuyển đa sản phẩm.
  Khi sử dụng hình thức bơm ép nước tuyến ống trước và sau khi bơm nhiên liệu, kho tiếp nhận phải có đủ hệ thống bể lắng, bể phân ly để tách nước và phải đáp ứng về bể chứa, sức chứa để tách, lọc nhiên liệu sau khi tiếp nhận, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu hàng không.
  Đơn vị quản lý hệ thống ống dẫn phải có quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống và phải có các biện pháp phòng cháy chữa cháy.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.