Quy định mới của Bộ TT&TT về nhập khẩu máy photocopy • Theo quy định mới của Bộ TT&TT, yêu cầu với việc nhập khẩu máy photocopy màu và máy photocopy đen trắng là máy phải chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 3 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

  may-photocopy

  Quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới.

  Mới đây, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 16/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

  Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2015, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

  Cụ thể, Thông tư quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi nhập khẩu máy photocopy màu (đa màu) chỉ có tính năng photocopy hoặc kết hợp với tính năng khác phải có Giấy phép nhập khẩu. Trong khi đó, nhập khẩu máy photocopy đơn màu thì không phải có Giấy phép. Tuy nhiên, yêu cầu đối với cả 2 loại thiết bị photocopy này đều phải chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 3 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

  Tương tự, đối với máy in laser, Thông tư nêu rõ, máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống sẽ không phải có Giấy phép nhập khẩu; còn cả 3 loại: máy in laser có tốc độ in trên 50 tờ/phút, máy in laser có tốc độ in trên 50 tờ/phút kết hợp tính năng photocopy màu, máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ/ phút trở xuống có kết hợp tính năng photocopy màu đều phải có Giấy phép nhập khẩu.

  Cũng theo yêu cầu được quy định tại Thông tư này, các loại máy in phun có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4) /phút hoặc có khổ in trên A3; có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 kết hợp tính năng photocopy màu; có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống kết hợp tính năng photocopy màu đều phải có Giấy phép nhập khẩu. Chỉ có loại máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/ phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống không cần có Giấy phép nhập khẩu.

  Bên cạnh đó, yêu cầu chung đối với máy in laser/ máy in phun có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút là được sản xuất không quá 7 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu; máy in laser/ máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/ phút trở xuống phải đáp ứng yêu cầu chưa qua sử dụng và được sản xuất không quá 3 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

  Sưu tầm