Mã HS và thủ tục xuất khẩu vòng bi • Bên công ty mình định gia công vòng đi rồi xuất đi. Mình không tìm thấy tên hàng vòng (ổ) bi trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu.
  Các bạn có biết thủ tục làm CO và mã hàng, thuế suất xuất khẩu vòng bi thì chỉ giúp mình với. Xin cảm ơn. • Bạn tham khảo 2 mã bên dưới nhé:
  8482 Ổ bi hoặc ổ đũa.
  84821000 - Ổ bi
  84828000 - Loại khác, kể cả ổ kết hợp bi cầu/bi đũa
  Mà mình thấy tên tiếng anh của sp của bạn trong biểu thuế tương ứng với mã sau:
  84821000 - Ổ bi - Ball bearings
  84822000 - Ổ đũa côn, kể cả cụm linh kiện vành côn và đũa côn - Tapered roller bearings, including cone and tapered roller assemblies
  84823000 - Ổ đũa lòng cầu - Spherical roller bearings
  84824000 - Ổ đũa kim - Needle roller bearings
  84825000 - Các loại ổ đũa hình trụ khác - Other cylindrical roller bearings

  Bạn xuất đi đâu thì chọn loại C/O cho phù hợp, lên VCCI để làm thủ tục hoặc ủy thác cho forwarder làm hết thủ tục từ a-z, nhanh, gọn cho bạn luôn.


Log in to reply