Oracle đưa ra một số mẹo về "Chuỗi cung ứng hiện đại" • Theo Albert Chiang, giám đốc tiếp thị sản phẩm của Oracle, các nhà quản lý cần xây dựng kế hoạch cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

  Oracle tham gia chuẩn bị cho buổi trao đổi Kinh nghiệm chuỗi cung ứng hiện đại MSCE tại San Jose, CA từ 29-ngày 31/1, chúng tôi đã trao đổi với một vài giám đốc điều hành công ty để chia sẻ những hiểu biết và các dự báo tại sự kiện này.

  Theo Albert Chiang, giám đốc tiếp thị sản phẩm của Oracle, các nhà quản lý cần xây dựng kế hoạch cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

  Ông nói: "Chìa khóa cho ngắn hạn là nắm rõ những điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng và mô hình hoạt động kinh doanh”. "Ngoài ra, cũng hiểu rõ điều gì đã khiến công ty tiến bộ trong việc chuyển đổi chuỗi cung ứng thành một dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng tới chặng cuối cùng”.

  Ông nói thêm rằng quá trình quản trị phải bắt đầu tập trung vào các quyết định kinh doanh các giải pháp SCM chiến lược end-to-end, hơn là tiếp tục mua các giải pháp điển hình từ các nhà cung cấp trong khả năng hạn chế.

  Ông nói: "Nếu các công ty không ngừng mở rộng việc mua các giải pháp điển hình, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian".

  Chiang nói rằng trong dài hạn, đội ngũ lãnh đạo phải đi đến thống nhất về phương án kinh doanh và căn chỉnh mô hình của chuỗi cung ứng và làm thế nào để nó cần phải được chuyển đổi, khi nào vào tại sao. Ví dụ, cách đơn giản nhất là thay đổi tư duy và hướng dẫn các lãnh đạo doanh nghiệp để suy nghĩ và thiết kế chuỗi cung ứng từ các khách hàng đến việc cung cấp (bên ngoài – vào trong) chứ không phải là sự thiết kế từ xung quanh.

  Xác định kế hoạch SC theo định hướng bên ngoài và theo kế hoạch dài hạn.
  Điều này cho phép:
  • Các hoạt động kinh doanh để xây dựng và lập kế hoạch làm việc có lộ trình
  • Giảm sự phức tạp
  • Liên kết các mối quan hệ giá trị với một nhà cung cấp then chốt
  • Quản lý kế hoạch thay đổi
  • Chiến lược và chiến thuật được xác định
  • Các quy tắc và cấu trúc của các vụ kiện kinh doanh được xác định

  "Tầm quan trọng là phải đưa ra một kế hoạch chuẩn hóa có cấu trúc và đánh giá, đo lường sự tiến bộ", ông Chiang nói. "Đây không chỉ là điểm chuẩn về công nghệ thông tin, mà còn là hoạt động của SC và đánh giá hiệu suất. Tiến trình đo điểm chuẩn có thể chứng minh là một động lực quan trọng. "

  Diễn đàn vận tải (theo scmr.com Biên dịch và tổng hợp) • Oracle thì là vua về chuỗi cung ứng và phần mềm ..


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.