Thủ tục nhập khẩu máy hủy giấy • Công ty dự định nhập khẩu loại máy hủy giấy (dùng cho văn phòng), hoạt động bằng điện. Xin hỏi mã HS và các loại giấy phép yêu cầu khi nhập khẩu loại máy này. • 1./ Về chính sách XNK:

  Mặt hàng máy hủy giấy không nằm trong Danh mục hàng hoá CNTT trọng điểm ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin và Phụ lục I bàn hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin về quản lý hàng hoá XNK trong lĩnh vực in.

  2./ Về HS:

  – Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

  – Do công ty không cung cấp chi tiết hình ảnh của hàng hoá nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

  – Căn cứ biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, công ty có thể tham khảo phân nhóm sau:

  Phân nhóm 8472: Máy văn phòng khác (ví dụ, máy nhân bản in keo hoặc máy nhân bản sử dụng giấy sáp, máy ghi địa chỉ, máy rút tiền giấy tự động, máy phân loại tiền kim loại, máy đếm hoặc đóng gói tiền kim loại, máy gọt bút chì, máy đột lỗ hay máy dập ghim)…,

  – Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:

  • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

  • Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

  – Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
  Để biết thêm thông tin về thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 0975 145 079 (Mr Tuấn) – 0983 740 379 (Mrs Hà) –0943 201 313
  Email: dvha@vinalineslogistics.com.vn
  pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  thuhien.ttgd@gmail.com • @Huy-Anh said in Thủ tục nhập khẩu máy hủy giấy:

  Danh mục hàng hoá CNTT trọng điểm ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin và Phụ lục I bàn hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin về quản lý hàng hoá XNK trong lĩnh vực in

  Danh mục hàng hoá CNTT trọng điểm ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin và Phụ lục I bàn hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Truyền thông thông tin về quản lý hàng hoá XNK trong lĩnh vực in
  Có ai up cái này lên đc không nhỉ?Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.