Vận chuyển đa phương thức và logistics Đông Nam Á  • Tôi đang cần tìm hiểu về phương thức vận chuyển đa phương thức tại Đông Nam Á.
    Xin chia sẻ các tài liệu.
    Hiện tại nơi nào đang là Logistics Hub của Đông Nam Á.
    Trong lĩnh vực logistics thì Đông Nam Á đang đứng ở đâu?
    Xin chia sẻ các ý kiến /..