Công nghệ thông tin, dữ liệu lớn cho ngành logistics ở Việt Nam  • Trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, Việt nam đang áp dụng chuẩn công nghệ nào.
    Và để hội nhập sâu hơn vào cách mạng công nghệ 4.0 thì cần phải có các phần phát triển như thế nào?
    Hiện tại các khảo sát thực tại trong ngành logistics tại Việt nam hiện ra sao.
    Rất mong được chia sẻ các thông tin này...Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.