Công nghệ thông tin, dữ liệu lớn cho ngành logistics ở Việt Nam • Trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, Việt nam đang áp dụng chuẩn công nghệ nào.
  Và để hội nhập sâu hơn vào cách mạng công nghệ 4.0 thì cần phải có các phần phát triển như thế nào?
  Hiện tại các khảo sát thực tại trong ngành logistics tại Việt nam hiện ra sao.
  Rất mong được chia sẻ các thông tin này... • @Vu-Cuong said in Công nghệ thông tin, dữ liệu lớn cho ngành logistics ở Việt Nam:

  logistics

  Tôi cũng muốn cập nhật những thông tin này.
  Một công ty logistics thường có các website riêng..
  Tôi thấy YCH là công ty đáng để học hỏi để xem họ dùng công nghệ ntn...