Vận tải biển: Khởi sắc và hy vọng • Những kết quả tích cực trong năm 2017
  Theo số liệu của Cục Hàng hải, năm 2017, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 130,9 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016. Hiện đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam đã đảm nhận được gần 100% lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển (trừ một số tàu chuyên dụng như LPG, xi măng rời...). Tổng lượng tàu thông qua đạt 22 nghìn lượt (tăng 67% so với năm 2016); khối lượng hàng hoá đạt 18,5 triệu tấn (tăng 56% so với năm 2016).
  Năm 2017, hệ thống cảng biển đạt mức tăng trưởng cao, ước đạt 536,4 triệu tấn (tăng 17% so với năm 2016).

  Năm 2017, đánh dấu lần đầu tiên cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải đón tàu trọng tải lên đến 200.000 tấn. Đây là sự kiện lớn đánh dấu cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nằm trong tuyến luồng hàng hải quan trọng của thế giới.
  alt text
  Cơ chế một cửa quốc gia tại 9 khu vực cảng biển để thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh đã được áp dụng, giúp ngắn thời gian và chi phí cho hoạt động xuất nhập khẩu qua đường hàng hải, cũng góp phần tăng sức cạnh tranh của các cảng biển Việt Nam.

  Và những hạn chế, thách thức cần vượt qua

  Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành hàng hải Việt Nam vẫn cần phải khắc phục những hạn chế, yếu kém và vượt qua những thách thức lớn.
  Trước tiên, các đơn vận tải hàng đường dài, vận đơn lớn, tàu lớn chủ yếu do các hãng tàu lớn thế giới nắm giữ và đội tàu Việt Nam vẫn chưa có nhiều cơ hội để tham gia và phân khcus này.

  Ngoài ra, các cảng biển, các cảng cạn (ICD) là trung tâm, đầu mối phát triển logistic nhưng lại thiếu tính kết nối giữa đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, hàng không... dẫn đến tăng chi phí giá thành.

  Chất lượng cảng biển chưa cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chi phí cảng biển, chi phí xếp dỡ thấp. Thủ tục hành chính mặc dù đã được đơn giản hóa và cải thiện nhiều nhưng chưa thực sự thuận lợi cho chủ tàu, chủ hàng. • @Thuhien.log said in Vận tải biển: Khởi sắc và hy vọng:

  ăm 2017, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 130,9 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016.
  Năm 2017, tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện ước đạt 130,9 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016.
  Nội địa Việt Nam làm 100 %.
  Nhưng hiện nay hai đầu Bắc Nam lượng hàng chênh lệch .....
  Dẫn đến mất cân đối trong vận chuyển ..
  Việt nam lại ảnh hưởng của gió mùa...


Log in to reply