Buồng máy cấp đông chịu thuế NK 10% • Buồng máy cấp đông gồm 1 cửa cho sản phẩm vào và 1 cửa nhận sản phẩm ra có chức năng cấp đông với công suất 1.200- 1.300kg/h phù hợp phân loại vào mã số 8418.69.90, thuế suất thuế NK 10%.
  alt text
  Trước vướng mắc của Cục Hải quan Đắck Lắk trong việc phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF” do công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên NK, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết phân loại mặt hàng này.

  Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam.

  Theo thông tin Hải quan Đắck Lắk cung cấp, “Buồng máy cấp đông IQF” có kích thước 3.808 x 3.000x 2.900mm, gồm 1 cửa cho sản phẩm vào và 1 cửa nhận sản phẩm ra có chức năng cấp đông khoai lang với công suất 1.200- 1.300kg/h.

  Máy hoạt động theo cơ chế: sản phẩm được đưa vào buồng máy cấp đông bằng một hệ thống băng chuyền, nhiệt độ đầu vào của sản phẩm phải đạt nhiệt độ 5 độ C trở xuống. Bên trong buồng máy có 2 tầng băng chuyền để đón sản phẩm, sản phẩm sẽ được thổi khí làm lạnh bằng các quạt có hiệu suất cao, sản phẩm được thổi lạnh lơ lửng trên bằng chuyền bằng hệ thống khí động học với 5 cấp độ làm lạnh khác nhau. Sau đó sản phẩm rớt từ băng chuyền tầng trên xuống băng chuyền tầng dưới tiếp tục được làm lạnh và được đưa ra ngoài. Sau khi được chạy qua máy cấp đông nhiệt độ đầu ra của sản phẩm sẽ đạt được là -18 độ C.

  Tổng cục Hải quan cho biết, với đặc điểm trên, “Buồng máy cấp đông IQF” nêu trên phù hợp phân loain vào nhóm 84.18 “tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15”, phân nhóm 8418.69, mã số 8418.69 “- - - Loại khác”, thuế suất thuế NK 10%.