Xe tương tự xe chơi golf chịu thuế NK 70%  • Theo Tổng cục Hải quan, để giải quyết vướng mắc trên cần nắm rõ các quy định, hướng dẫn đã được Bộ Tài chính ban hành: Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính và Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời căn cứ Thông tư 86/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về điều kiện với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

    Cụ thể mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ hoạt động trong các địa điểm không có giao thông công cộng (khu cắm trại, công viên, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp…), có kết cấu để chở người, có ít nhất 4 bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất thỏa mãn các quy định của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, có số chỗ ngồi tối đa (kể cả người lái) không có 9 chỗ, phù hợp thuộc phân nhóm 8703.10.

    Cụ thể, nhóm 8703.10 quy định “- xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết, xe ô tô chơi golf (golf car) và các loại xe tương tự”, mặt hàng phù hợp phân loại vào mã số 8703.10.10 “- - xe chơi golf, kể cả xe phục vụ sân golf (golf buggies)”, thuế suất thuế NK 70%.

    Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ khai hải quan, các tài liệu kỹ thuật, các thông tin liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng theo đúng quy định.

    Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, kể từ ngày 1/1/2018, việc áp dụng phân loại mã số hàng hóa được thực hiện theo Danh mục Hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý để thực hiện áp dụng phân loại mã số phù hợp cho từng mặt hàng NK