Xu hướng Vận tải 2018: lịch sử lặp lại. • Khi bạn có tầm nhìn xa hơn về chiến lược các dịch vụ, nhà cung cấp mới, dịch vụ hậu cần và đánh giá thông qua quan điểm của quá khứ, chúng tôi nhận thấy dịch vụ phân phối này đã được sử dụng hiệu quả và thành công trong quá khứ.

  Vua Solomon đã nói không có gì mới thực sự được tạo ra, chỉ cần cập nhật để đáp ứng môi trường hiện tại hoặc phù hợp với tình hình. Điều này đúng với việc vận chuyển và dịch vụ hậu cần. Khi bạn có tầm nhìn xa hơn về tất cả các dịch vụ, nhà cung cấp mới, về lĩnh vực hậu cần và đánh giá quy trình thông qua quan điểm của quá khứ, chúng tôi nhận thấy dịch vụ phân phối này đã được sử dụng hiệu quả và thành công trong quá khứ. Chúng ta chỉ cần nhìn lại những năm 1940 và những thành công mà Mỹ đã đạt được trong chiến trường Thế chiến II.
  Tầm quan trọng của logistics
  Khi Mỹ xuất hiện từ Chiến tranh Thế giới II, các nhà chiến thuật quân sự đã giành phần lớn thành công của quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu và Thái Bình Dương cho thấy khả năng sản xuất hàng loạt của Hoa Kỳ làm cho hàng tồn kho lớn về đạn dược, quần áo, thực phẩm và xe cộ; khả năng kết hợp các hoạt động lưu trữ và vận chuyển quân sự dân sự với số lượng lớn vật tư một cách hiệu quả, nhanh chóng và cung cấp đạn dược, vật liệu, nhân sự hoặc phương tiện đi đến chiến trường khi nào, ở đâu và ở đúng địa hình cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, các bài học về hậu cần liên quan đến tầm quan trọng của chức năng phân phối sản phẩm đến người dùng cuối đã nhanh chóng bị lãng quên khi chiến tranh kết thúc.
  Chuyển từ nền kinh tế thời chiến sang thời bình: nhu cầu tiêu dùng của hàng hóa dùng một lần tăng lên. Các quy trình sản xuất hàng loạt tạo ra nguồn cung cấp cho chiến tranh đã nhanh chóng thích ứng với sản xuất hàng tiêu dùng.

  Tuy nhiên, các quy trình phân phối hiệu quả để phân phối hàng hoá đến điểm tiêu thụ không được tập trung nhiều. Các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ tập trung nhiều hơn vào hàng tồn kho và định vị nó tại các vị trí bán lẻ trung tâm đồng thời giảm thiểu tầm quan trọng của vận tải để thỏa mãn người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể có được sản phẩm của họ bất cứ nơi nào có sẵn miễn là họ đã mua ở mức giá "đúng". Ngay cả sau khi Bernard J. (Bud) LaLonde, nhà nghiên cứu về hậu cần của Đại học bang Oregon, đã nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực mà phương pháp phân phối hiệu quả có thể mang lại cho sự hài lòng và lợi nhuận của người tiêu dùng, các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ vẫn tiếp tục dựa vào sản xuất hàng loạt theo nhu cầu tiêu dùng.

       Diễn đàn vận tải ( theo Logistics Supply Chain- Biên dịch và tổng hợp.)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.