Cần tàu 1000 tấn chở quặng các loại đi Trung Quốc • Cần gấp tàu đi Trung Quốc
  Tàu 1000, 2000, 3000 tấn
  Hàng Quặng
  1 tháng 3-4 chuyến.
  Hàng quặng rời và đóng bao.
  Liên hệ :
  09152315330/01666988585