Mã HS của máy hàn • Mã HS của máy hàn
  8515 – Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phô-tông, siêu âm, chùm electron, …
  85151100 – Mỏ hàn sắt và súng hàn
  851519 – Loại khác:
  85151910 – Máy và thiết bị để hàn các linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in
  85151990 – Loại khác
  Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở:

  85152100 – Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần
  85152900 – Loại khác
  Máy và thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang plasma):

  85153100 – Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần
  851539 – Loại khác:
  85153910 – Máy hàn hồ quang dùng điện xoay chiều, kiểu biến thế
  85153990 – Loại khác
  851580 – Máy và thiết bị khác:
  85158010- Máy và thiết bị điện để xì nóng kim loại hoặc cácbua kim loại đã thiêu kết
  85158090 – Loại khác
  851590- Bộ phận:
  85159010 – Của máy hàn hồ quang điện xoay chiều, kiểu biến thế
  85159020 – Bộ phận của máy và thiết bị để hàn linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in
  85159090 – Loại khác.


Log in to reply