Phân biệt chuỗi cung ứng - quản trị chuỗi cung ứng, đặc điểm chuỗi cung ứng hiệu quả • Trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc phân biệt chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng SCM và tìm hiểu đâu là các đặc điểm của một chuỗi cung ứng hiệu quả.
  Chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng

  Chuỗi cung ứng gồm tất cả các thành viên tham gia một cách trực tiếp (gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, phân phối, bán sỉ lẻ,...) hay gián tiếp (gồm marketing, tài chính, công nghệ thông tin, hay nhà cung cấp các DV hậu cần,...) vào các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM) là sự phối hợp hoạt động sản xuất, kho, vận chuyển,...giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng một cách trôi chảy, nhịp nhàng và hiệu quả các nhu cầu của thị trường.
  Các đặc điểm của một chuỗi cung ứng hiệu quả.
  Một chuỗi cung ứng được coi là hiệu quả khi thỏa mãn các yếu tố sau:
  Phù hợp với chiến lược, mục tiêu kinh doanh của công ty. Một chuỗi cung ứng hiệu quả cần gắn liền và phù hợp với chiến lược của công ty trong từng giai đoạn, phù hợp với các yêu tố về nguồn lực, thị trường, thế mạnh của công ty
  Kết hợp với nhu cầu của khách hàng: với một chuỗi cung ứng hiệu quả, doanh nghiệp có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp với các phân khúc thị trường, cung cấp hàng hóa/sản phẩm chất lượng một cách kịp thời tới khách hàng.
  Kết hợp với vị thế của công ty: công ty hiện tại đang ở vị thế nào, là thương hiệu mạnh, nổi tiếng hay không, quy mô ra sao. Từng vị thế lại có từng lựa chọn về nhà cung cấp cũng như khách hàng khác nhau.
  Thích nghi với sự thay đổi: trong chuỗi cung ứng, các bên sẽ trao đổi thông tin qua lại lẫn nhau về tình hình thị trường, khách hàng. Chính vì thế, khi quản lý được chuỗi cung ứng một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định thay đổi kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường, đối thủ, cạnh tranh,...