Atradius đưa ra Báo cáo mới về rủi ro trong chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ • Kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ tuy nhiên việc lãnh đạo ở Washington cần có nhiều biện pháp bảo vệ hơn, để tránh rủi ro cho thương mại quốc tế.

  Tradius đã công bố một báo cáo quốc gia tập trung vào Bắc Mỹ, cung cấp các phân tích chi tiết - bao gồm dự báo cho năm 2018 về tình hình kinh tế của Canada, Costa Rica, Mexico, Panama và Hoa Kỳ. Nó cũng giải quyết các đàm phán thương lượng NAFTA của Bắc Mỹ có thể tác động đến từng quốc gia.

  Báo cáo đưa ra một số phân tích:
  Trong số các nước được phân tích, tăng trưởng kinh tế năm 2018 dự kiến sẽ cao nhất ở Panama. Tuy nhiên, đất nước này đang phải đối mặt với những thách thức phía trước, bao gồm chống tham nhũng và tội phạm.

  Mặc dù những lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ bắt đầu ở Mỹ, chính sách thương mại vẫn là một rủi ro đối với các đối tác thương mại cũng như toàn nền kinh tế Mỹ.

  Christian Mueller, Phó Chủ tịch SRM Americas, nói với SCMR trong một cuộc phỏng vấn về điểm nổi bật trong bản báo cáo là sự hồi phục của nền kinh tế Mexico.
  "Điều này như là một bất ngờ," ông nói.

  Mueller, các nhà quản lý chuỗi cung ứng nên theo dõi vấn đề đàm phán NAFTA và những vấn đề về chính trị tiềm tàng do cuộc tổng tuyển cử sắp tới của tổng thống vào mùa hè.
  "Các nhà quản lý cũng lưu ý về nguy cơ nợ nần cao ở Canada, ngay cả khi có khả năng kinh tế suy thoái trong tương lai”.

  Ở đây, Mueller thấy được hiệu quả kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn nhấn mạnh việc lãnh đạo ở Washington cần "có nhiều biện pháp bảo vệ", để thương mại quốc tế tránh được nhiều rủi ro.

       Diễn đàn vận tải (theo Manufactoring Global- Biên dịch và tổng hợp)