Hoạch Định Dữ Liệu Chuỗi Cung Ứng • Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay.

  Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của khách hàng hay sự ưu việt trong vận hành, việc lập kế hoạch dữ liệu cơ sở là rất quan trọng để mang lại thành công và tỷ lệ thành công phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn quản lý dữ liệu cũng như các nhiệm vụ thiết yếu của nó.

  Vào sao, Ra vậy: “Đầu vào là rác, thì đầu ra cũng là rác”

  Phần mềm hoạch định lộ trình là một công nghệ ưu việt nhằm cải thiện quy trình kinh doanh thương mại của bạn. Nhưng trước khi lập kế hoạch để triển khai những phần mềm này, bạn phải nắm chắc yếu tố chủ chốt: Dữ liệu. Thuật ngữ nổi tiếng “Vào sao (Garbage In), Ra vậy (Garbage Out)” ngụ ý rằng chất lượng thông tin mà bạn đưa vào phần mềm sẽ tương đương với chất lượng đầu ra.
  Vào sao, ra vậy có nghĩa là dữ liệu đầu vào xấu sẽ dẫn đến thông tin đầu ra xấu, hay còn gọi là rác thải. Vì vậy, việc kết hợp kỹ thuật hoạch định dữ liệu cơ sở tối ưu gắn với dự báo thực tiễn và một phương pháp tổng thể mạnh mẽ là rất quan trọng nhằm đảm bảo bạn đạt được kết quả tốt nhất.

  Đối với các phần mềm hỗ trợ kinh doanh, chất lượng dữ liệu đầu vào kém dẫn đến kết quả không hiệu quả. Giống như bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm tự động hóa nào, kết quả bạn có thể tưởng tượng phần lớn phụ thuộc vào giá trị của dữ liệu mà phần mềm hoạch định của bạn đã chọn. Do đó, dữ liệu xấu dẫn đến các tác động tiêu cực: các cơ hội bị bỏ qua, doanh thu bị mất, v.v… Có kế hoạch thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu đảm bảo bạn sẽ khai thác được tối đa nguồn lực sẵn có của mình.

  Tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu

  Khi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, tự động hoá và Internet Vạn vật đang thay đổi nhiều doanh nghiệp, việc hoạch định và quản lý dữ liệu cơ sở trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dữ liệu không đầy đủ là một trong những thách thức lớn đối với hoạt động logistics, và hệ thống hoá quá trình hoạch định là một sáng kiến không tồi để giải quyết vấn đề này.
  Một phần mềm dự báo hoạch định và phân phối cũng quan trọng tương đương giá trị của dữ liệu được cung cấp cho nó. Điều này đặc biệt đúng với phần mềm định tuyến, khi mà khả năng nhận được kết quả sai lệch phụ thuộc rất lớn vào mức độ chất lượng của dữ liệu. Độ chính xác của dữ liệu có thể đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn nhiều, vì vậy, sự hiểu biết về các quy trình bạn có thể thiết lập để thực hiện mục tiêu đó hiện giờ là rất cần thiết.

  Dữ liệu có giá trị dẫn đến quá trình ra quyết định chặt chẽ hơn và thúc đẩy chất lượng đầu ra. Trong giai đoạn đầu của quá trình hoạch định dữ liệu cơ sở, việc xác minh và xác nhận dữ liệu được sử dụng là rất quan trọng. Các thông tin được chia sẻ về người lái xe sẵn sàng làm việc, kích thước xe và độ chính xác của vị trí khách hàng… tạo thành một phần dữ liệu quan trọng mà phần mềm định tuyến sẽ dựa vào. Các yếu tố khác như tốc độ, vị trí các điểm nóng về tắc nghẽn giao thông và thời gian giao hàng được chấp nhận cũng rất quan trọng. Giống như nhiều phần mềm khác, Abivin vRoute cũng chỉ đảm bảo sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn nếu dữ liệu bạn nhập vào có chất lượng cao.
  Mỗi kế hoạch dữ liệu cơ sở đều phải trải qua một chu trình thay đổi, và sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn khi bộ dữ liệu này lớn dần lên. Cách bạn tiếp cận hoặc lựa chọn để đối mặt với tình hình có ý nghĩa rất quan trọng. Quan sát những thay đổi này và điều chỉnh kế hoạch của bạn để thích ứng với chúng là một phần thiết yếu trong chu trình hoạch định. Việc đánh giá, sửa đổi và báo cáo thường xuyên về hiệu suất thực tế là cần thiết để bạn có thể xác định lại và thay đổi kế hoạch của mình. Việc đánh giá các kế hoạch, các sửa đổi và thực hiện hoạch định dữ liệu cơ sở đối với mỗi doanh nghiệp cũng đều gắn chặt với mục tiêu mang lại tăng trưởng, cải thiện hiệu quả giao hàng cho khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. • Cái này học ở đâu nhỉ?


Log in to reply