Thủ tục nhập khẩu phụ kiện điện thoại di động phải có giấy phép của Bộ Thông tin • Hỏi:
  Công ty cần nhập khẩu hàng hóa là một loại phụ kiện cho điện thoại di động vệ tinh có tên Sat-Docker Vehicle Docking Adapter, bộ phụ kiện này được sử dụng trên xe ôtô, phương tiện vận chuyển. Công ty xin hỏi những thủ tục cần để nhập khẩu sản phẩm này?

  Trả lời:

  Mặt hàng “Phụ kiện cho điện thoại di động vệ tinh” như bạn đọc mô tả nếu mới 100% không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu là sản phẩm CNTT đã qua sử dụng được liệt kê trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì thuộc diện cấm nhập khẩu.
  Căn cứ Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng Phụ kiện cho điện thoại di động (bộ phận của điện thoại di động có mã HS 8517.70.21) phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  (Nguồn:dncustoms.gov.vn)