Thủ tục hải quan nhập khẩu quặng sắt • Công ty dự định nhập khẩu quặng sắt có yêu cầu giấy phép hoặc các điều kiện gì đặc biệt không? • Mặt hàng “Quặng sắt” không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

  Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu Công ty căn cứ điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.
  Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: 0975 145 079 (Mr Tuấn) – 0983 740 379 (Mrs Hà) – 0943 201 313 (Mrs Hiền)
  Email: dvha@vinalineslogistics.com.vn
  pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  alt text • Thủ tục hải quan cho quặng sắt quá cảnh thì làm như thế nào hả Thớt??
  Thanks