Năm 2018: Chúng ta đạt được tiến bộ đáng kể về chuyển đổi kỹ thuật số trong quản lý chuỗi cung ứng. • Thực tế là hầu hết các công ty đều nhận ra rằng số hóa không phải là một sự chuyển đổi đơn giản mà họ có thể ngay lập tức kết nối tất cả dữ liệu chia sẻ giữa các doanh nghiệp, nhà cung cấp và các đối tác thương mại về những gì đang xảy ra trong chuỗi cung ứng.
  Có lẽ tốt hơn để mô tả nó như là một sự tiến bộ về kỹ thuật số - một quá trình liên tục hơn là một sự thay đổi tức thời. Một loạt các tiến bộ bao gồm mã vạch, robot, EDI, và Internet đã liên tục được giới thiệu trong chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ. Nhưng đến nay hầu hết các công nghệ này không dễ dàng kết nối ngoài nội bộ của doanh nghiệp. Những gì chúng ta sẽ thấy trong năm 2018 là một sự thay đổi hoàn hảo; Luật của Moore áp dụng ở quy mô toàn cầu, mang lại khả năng kết nối siêu máy tính đển icloud tốt hơn cho các doanh nghiệp. Điều này mang lại giá trị cho chuỗi cung ứng của bạn.

  Số hóa nhiều hơn có nghĩa là khả năng hiển thị lớn hơn.
  Khả năng hiển thị nhiều hơn dẫn đến các quy trình được cải tiến và thêm các cơ hội kinh doanh mới. Giá trị thiết yếu của kết nối kỹ thuật số là khả năng nhìn thấy và đo được. Một trong những thách thức cơ bản với chuỗi cung ứng nhất quán và rõ ràng của quy trình. Khi nào công cụ của tôi sẽ có ở đây? Khi nào tôi sẽ được thanh toán? Khi mọi người làm việc trong môi trường kết nối mạng sẽ được nhận những câu trả lời dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.

  Số hoá nhiên liệu
  Chuỗi cung ứng chính là một mạng lưới. Mạng lưới đó luôn luôn được kết nối, minh bạch hơn và hợp tác hơn. Đây là những tham vọng lâu dài chứ không phải là thực tế - một phần do hạn chế của công nghệ hiện có. Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp xử lý những gì đã xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp, và EDI đã giúp kết nối một bên với nhau. Nhưng vẫn còn những khoảng trống trong kết nối. Thông qua sức mạnh của các mạng lưới kinh doanh toàn cầu, các công ty có thể thực sự kết nối với tất cả các bên trong chuỗi cung ứng, mở rộng kết nối ra ngoài phạm vi toàn cầu.

  Kết nối nghĩa là không ai bị đứng ngoài.
  Các vấn đề trong chuỗi cung ứng thường do vấn đề chúng ta không thể nhìn thấy. Bằng cách tăng cường sự kết nối giữa các nhà cung cấp, các doanh nghiệp có vị trí tốt hơn để nhận biết nhu cầu, đáp ứng những rủi ro và sự gián đoạn, và điều chỉnh bộ phận chuyển động trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sống trong một thế giới phân bố rộng, vì thế chuỗi cung ứng và phần mềm đã phản ánh điều đó.

  Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận ra sức mạnh của việc chuyển đổi kĩ thuật số. Nhưng để có được sự thay đổi có ý nghĩa, các doanh nghiệp cần phải có một hành trình dài trước mắt. Cuộc hành trình đó bắt đầu với sự kết nối lớn hơn trong doanh nghiệp và những giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng để có thể chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài.

          Diễn đàn vận tải (theo Supply Chain Digital- Biên dịch và tổng hợp)