Mã HS bình ắc quy khô  • Bên em là DN trong nước có bán hàng cho một DNCX. Mặt hàng bên em bán là: Bình ắc quy khô loại 12V-4.5Ah, chiều cao 10.8cm dùng cho thang máy. Bên em định áp mã HS cho mặt hàng này là: 85071092. Bộ phận tư vấn kiểm tra giúp em xem bên em áp mã HS như thế liệu đã chính xác chưa ạ! Em xin cảm ơn!  • Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Việc phân loại ắc qui điện dựa trên chất điện phân, điện cực, mục đính sử dụng, điện áp, dung lượng phóng điện và chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm). Mã số 8507.10.92 là ắc qui điện, bằng axit-chì, loại dùng để khởi động động cơ piston, không dùng cho máy bay, 6V hoặc 12V, có dung lượng phóng điện không quá 200Ah, chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13cm.

    Với mô tả mặt hàng của doanh nghiệp thì chưa đủ cơ sở xác định mã số chính xác.


Log in to reply