“Nới” một số quy định về thành lập kho ngoại quan


 • administrators

  Một số quy định về điều kiện thành lập kho ngoại quan sẽ được thay đổi theo hướng bổ sung nội dung và bãi bỏ một số quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc của DN và hải quan địa phương.
  Click image for larger version

  Name: kho ngoại quan.jpg
  Views: 1
  Size: 21.1 KB
  ID: 176

  Đây là nội dung được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đưa vào dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

  Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc của cục hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng DN như: Điều kiện về diện tích đối với một số trường hợp kho ngoại quan lạnh lưu giữ hàng hóa đặc thù, kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng.

  Cụ thể, kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m² (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m² trở lên. Đối với kho chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì kho ngoại quan phải có diện tích tổi thiểu 1.000 m² hoặc thể tích chứa hàng tối thiểu 1.000 m³. Riêng đối với kho nằm trong khu vực cảng có diện tích tối thiểu 1.000 m² bãi ngoại quan chuyên dùng phải đạt diện tích tối thiểu 10.000 m² thì không yêu cầu diện tích kho.

  Dự thảo cũng bỏ quy định điều kiện lồng điều kiện như: quy định DN đề nghị thành lập kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ phải là đại lý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận.


Log in to reply