Cần tàu chở quặng từ Thanh Hóa, Nghệ An đi Khâm Châu, Phòng Thành • Chúng tôi có đối tác hàng quặng cần vận chuyển từ
  NGhi SƠn và Cửa Lò
  Đi
  Khâm Châu, Phòng Thành
  Guang Xi, China.

  Loại tàu : 1000 - 2000 tấn
  Hàng rời
  Hoặc đóng bao 50kgs/bao
  Hàng tháng sản lượng 5000 tấn.

  Từ tháng 1/2018.
  Vậy cần các đơn vị có tàu nhỏ chạy tuyến này hợp tác.
  Liên hệ : 0915231533 - 01666988885

  0_1515486668301_image_969.jpg • Tàu rời đi Khâm Châu tầm bao nhiêu tiền /tấn hả thớt?Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.