Thuật ngữ Tiếng Anh Xuất nhập khẩu • Export: xuất khẩu
  Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
  Import: nhập khẩu
  Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
  Sole Agent: đại lý độc quyền
  Customer: khách hàng
  Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
  End user = consumer
  Consumption: tiêu thụ
  Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
  Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
  Supplier: nhà cung cấp
  Producer: nhà sản xuất
  Trader: trung gian thương mại
  OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
  ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
  Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
  Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
  Intermediary = broker
  Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
  Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
  Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
  Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
  Processing: hoạt động gia công
  Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
  Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
  Processing zone: khu chế xuất
  Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
  Customs declaration: khai báo hải quan
  Customs clearance: thông quan
  Customs declaration form: Tờ khai hải quan
  Tax(tariff/duty): thuế
  GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
  VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
  Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
  Customs : hải quan
  General Department: tổng cục
  Department: cục
  Sub-department: chi cục
  Plant protection department (PPD): Cục bảo vệ thực vật
  Customs broker: đại lý hải quan
  Merchandise: hàng hóa mua bán
  Franchise: nhượng quyền
  Quota: hạn ngạch
  Outsourcing: thuê ngoài (xu hướng của Logistics)
  Warehousing: hoạt động kho bãi
  Inbound: hàng nhập
  Outbound: hàng xuất
  Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
  WCO –World Customs Organization: Hội đồng hải quan thế giới
  GSP – Generalized System prefered: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập
  MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc
  GSTP – Global system of Trade preferences: hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
  Logistics-supply chain: logistics -chuỗi cung ứng
  Trade balance: cán cân thương mại
  Retailer: nhà bán lẻ
  Wholesaler: nhà bán buôn
  Frontier: biên giới
  On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
  Border gate: cửa khẩu
  Non-tariff zones: khu phi thuế quan
  Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
  Auction: Đấu giá
  Bonded warehouse: Kho ngoại quan
  International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
  Exporting country: nước xuất khẩu
  Importing country: nước nhập khẩu
  Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
  Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest ): trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
  Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ
  Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
  Operations staff (Ops): nhân viên hiện trường
  Logistics coodinator: nhân viên điều vận
  National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
  Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
  VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ thống quản lý hải quan thônng minh
  Export import executive: nhân viên xuất nhập khẩu • SECTION 2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS
  Shipping Lines: hãng tàu
  NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
  Airlines: hãng máy bay
  Flight No: số chuyến bay
  Voyage No: số chuyến tàu
  Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
  Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
  Freight: cước
  Ocean Freight (O/F): cước biển
  Air freight: cước hàng không
  Sur-charges: phụ phí
  Addtional cost = Sur-charges
  Local charges: phí địa phương
  Delivery order: lệnh giao hàng
  Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
  Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
  Seal: chì
  Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
  Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
  Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
  Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
  Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
  Port of transit: cảng chuyển tải
  On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
  Shipper: người gửi hàng
  Consignee: người nhận hàng
  Notify party: bên nhận thông báo
  Order party: bên ra lệnh
  Marks and number: kí hiệu và số
  Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
  Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
  Transhipment: chuyển tải
  Consignment: lô hàng
  Partial shipment: giao hàng từng phần
  Quantity of packages: số lượng kiện hàng
  Airway: đường hàng không
  Seaway: đường biển
  Road: vận tải đường bộ
  Railway: vận tải đường sắt
  Pipelines: đường ống
  Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
  Endorsement: ký hậu
  To order: giao hàng theo lệnh…
  FCL – Full container load: hàng nguyên container
  FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
  Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
  LCL – Less than container Load: hàng lẻ
  Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
  Container Yard – CY: bãi container
  CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
  Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
  Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
  Freight prepaid: cước phí trả trước
  Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
  Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
  Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
  Said to contain (STC): kê khai gồm có
  Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
  Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
  Lashing: chằng
  Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
  Measurement: đơn vị đo lường
  As carrier: người chuyên chở
  As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
  Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
  Liner: tàu chợ
  Voyage: tàu chuyến
  Bulk vessel: tàu rời
  Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
  Detention: phí lưu container tại kho riêng
  Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
  Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
  Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
  Ship rail: lan can tàu
  Transit time: thời gian trung chuyển
  Departure date: ngày khởi hành
  Frequency: tần suất số chuyến/tuần
  Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
  Shipped on board: giao hàng lên tàu
  Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
  Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
  House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
  Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
  Open-top container (OT): container mở nóc
  Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
  Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
  General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
  High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
  Tare: trọng lượng vỏ cont
  Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
  Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng • Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển
  Container packing list: danh sách container lên tàu
  Means of conveyance: phương tiện vận tải
  Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
  Trucking: phí vận tải nội địa
  Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
  Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
  Forklift: xe nâng
  Cut-off time: giờ cắt máng
  Closing time = Cut-off time
  Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
  Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
  Omit: tàu không cập cảng
  Roll: nhỡ tàu
  Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
  Shipment terms: điều khoản giao hàng
  Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
  Nominated: hàng chỉ định
  Volume: số lượng hàng book
  Laytime: thời gian dỡ hàng
  Freight note: ghi chú cước
  Bulk container: container hàng rời
  Ship’s owner: chủ tàu
  Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
  On deck: trên boong, lên boong tàu
  Shipping marks: ký mã hiệu
  Merchant: thương nhân
  Straight BL: vận đơn đích danh
  Bearer BL: vận đơn vô danh
  Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
  Straight BL: vận đơn đích danh
  Through BL: vận đơn chở suốt
  Negotiable: chuyển nhượng được
  Non-negotiable: không chuyển nhượng được
  Port-port: giao từ cảng đến cảng
  Door-Door: giao từ kho đến kho
  Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
  Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
  Charterer: người thuê tàu
  Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
  Bulk Cargo: Hàng rời
  Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
  Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
  Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
  Container Ship: Tàu container
  Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
  Twenty feet equivalent unit(TEU ): Đơn vị container bằng 20 foot
  Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
  Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
  Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
  International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
  Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
  Said to weight: Trọng lượng khai báo
  Said to contain: Được nói là gồm có
  Terminal: bến
  Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
  Transit time: Thời gian trung chuyển
  Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
  Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
  Hazardous goods: hàng nguy hiểm
  Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
  Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
  Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
  Container: công-te-nơ chứa hàng
  Stowage: xếp hàng
  Trimming: san, cào hàng
  Crane/tackle: cần cẩu
  Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
  EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
  FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
  FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
  FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
  CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
  CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
  CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
  CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
  CIP-Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
  DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
  DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
  DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
  Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
  Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
  Cost: chi phí
  Risk: rủi ro
  Freighter: máy bay chở hàng
  Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
  Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
  Seaport: cảng biển
  Airport: sân bay
  Handle: làm hàng
  In transit: đang trong quá trình vận chuyển
  Hub: bến trung chuyển
  Oversize: quá khổ
  Overweight: quá tải
  Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
  Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
  On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
  Intermodal: Vận tải kết hợp
  Trailer: xe mooc
  Clean: hoàn hảo
  Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
  Dimension: kích thước
  Tonnage: Dung tích của một tàu
  Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
  FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
  IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
  Net weight: khối lượng tịnh
  Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
  Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
  Empty container: container rỗng
  Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
  DC- dried container: container hàng khô
  Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
  Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
  Laycan: thời gian tàu đến cảng
  Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
  Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
  Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
  Free in (FI): miễn xếp
  Free out (FO): miễn dỡ
  Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
  Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
  Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
  Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
  Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
  BL draft: vận đơn nháp
  BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
  Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
  Shipping note – Phiếu gửi hàng
  Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
  Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
  International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
  Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
  AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
  BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
  Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
  FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
  CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
  Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
  Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm.
  CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
  GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
  PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
  SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
  COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
  Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
  Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
  Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
  WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
  Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
  PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
  X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
  Labor fee: Phí nhân công
  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
  Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
  Ship flag: cờ tàu
  Weightcharge = chargeable weight
  Chargeable weight: trọng lượng tính cước
  Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
  Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air) • SECTION 3: INTERNATIONAL PAYMENT METHODS
  Payment terms/method: phương thức thanh toán quốc tế
  Terms of payment = Payment terms
  Cash: tiền mặt
  Honour = payment: sự thanh toán
  Cash against documents (CAD): tiền mặt đổi lấy chứng từ
  Open-account: ghi sổ
  Letter of credit: thư tín dụng
  Reference no: số tham chiếu
  Documentary credit: tín dụng chứng từ
  Collection: Nhờ thu
  Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
  Documentary collection: Nhờ thu kèm chứng từ
  Financial documents: chứng từ tài chính
  Commercial documents: chứng từ thương mại
  D/P: Documents against payment: nhờ thu trả ngay
  D/A: Documents agains acceptance: nhờ thu trả chậm
  Issuing bank: ngân hàng phát hành LC
  Advising bank: ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
  Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC
  Negotiating bank/negotiation: ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
  Revolving letter of credit: LC tuần hoàn
  Advanced letter of credit/ Red clause letter of credit: LC điều khoản đỏ
  Stand by letter of credit: LC dự phòng
  Beneficiary: người thụ hưởng
  Applicant: người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
  Accountee = Applicant
  Applicant bank:ngân hàng yêu cầu phát hành
  Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
  Drafts: hối phiếu
  Bill of exchange: hối phiếu
  UCP – The uniform Customs and Practice for Documentary credit: các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
  ISPB- International Standard banking practice for the examination of documents under documentary credits: tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
  Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
  Collecting bank: ngân hàng thu hộ
  Paying bank: ngân hàng trả tiền
  Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
  Presenting Bank: Ngân hàng xuất trình
  Nominated Bank :Ngân hàng được chỉ định
  Credit: tín dụng
  Presentation: xuất trình
  Banking days: ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
  Remittance: chuyển tiền
  Protest for Non-payment: Kháng nghị không trả tiền
  Telegraphic transfer/Mail transfer: chuyển tiền bằng điện/thư
  Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien bang dien
  Deposit: tiền đặt cọc
  Advance = Deposit
  Down payment = Deposit
  The balance payment: số tiền còn lại sau cọc
  LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng
  Maximum credit amount: giá trị tối đa của tín dụng
  Applicable rules: quy tắc áp dụng
  Amendments: chỉnh sửa (tu chỉnh)
  Discrepancy: bất đồng chứng từ
  Period of presentation: thời hạn xuất trình
  Drawee: bên bị kí phát hối phiếu
  Drawer: người kí phát hối phiếu
  Latest date of shipment: ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
  Irrevocable L/C: thư tín dụng không hủy ngang (revocable: hủy ngang)
  Defered LC: thư tín dụng trả chậm
  Usance LC = Defered LC
  LC transferable: thư tín dụng chuyển nhượng
  Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng
  Exchange rate: tỷ giá
  Swift code: mã định dạng ngân hàng(trong hệ thống swift)
  Message Type (MT): mã lệnh
  Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng
  Available with…: được thanh toán tại…
  Blank endorsed: ký hậu để trống
  Endorsement: ký hậu
  Account : tài khoản
  Basic Bank Account number (BBAN): số tài khoản cơ sở
  International Bank Account Number (IBAN): số tài khoản quốc tế
  Application for Documentary credit: đơn yêu cầu mở thư tín dụng
  Application for Remittance: yêu cầu chuyển tiền
  Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
  Delivery authorization: Ủy quyền nhận hàng
  Undertaking: cam kết
  Disclaimer: miễn trách
  Charges: chi phí ngân hàng
  Intermediary bank: ngân hàng trung gian
  Uniform Rules for Collection (URC):Quy tắc thống nhất về nhờ thu
  Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (URR) Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ
  Promissory note: kỳ phiếu
  Third party documents: Chứng từ bên thứ ba
  Cheque: séc
  Tolerance: dung sai
  Expiry date: ngày hết hạn hiệu lực
  Correction: các sửa đổi
  Issuer: người phát hành
  Mispelling: lỗi chính tả
  Typing errors: lỗi đánh máy
  Originals: bản gốc
  Duplicate: hai bản gốc như nhau
  Triplicate: ba bản gốc như nhau
  Quadricate: bốn bản gốc như nhau
  Fold: …bao nhiêu bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)
  First original: bản gốc đầu tiên
  Second original: bản gốc thứ hai
  Third original: bản gốc thứ ba
  International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)
  Copy: bản sao
  Shipment period: thời hạn giao hàng
  Dispatch: gửi hàng
  Taking in charge at: nhận hàng để chở tại…
  Comply with: tuân theo
  Field: trường (thông tin)
  Transfer: chuyển tiền
  Bank slip: biên lai chuyển tiền
  Bank receipt = bank slip
  Signed: kí (tươi)
  Drawing: việc ký phát
  Advise-through bank = advising bank: ngân hàng thông báo
  Currency code: mã đồng tiền
  Sender : người gửi (điện)
  Receiver: người nhận (điện)
  Value Date: ngày giá trị
  Ordering Customer: khách hàng yêu cầu (~applicant)
  Instruction : sự hướng dẫn (với ngân hàng nào)
  Interest rate: lãi suất
  Telex: điện Telex trong hệ thống tín dụng
  Domestic L/C: thư tín dụng nội địa
  Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu
  Documentary credit number: số thư tín dụng
  Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
  Abandonment: sự từ bỏ hàng
  Particular average: Tổn thất riêng
  General average: Tổn thất chung
  Declaration under open cover: Tờ khai theo một bảo hiểm bao
  Society for Worldwide Interbank and Financial Telecomunication (SWIFT): hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế • SECTION 4: NEGOTIATION – TRANSACTION
  Inquiry: đơn hỏi hàng
  Enquiry = inquiry = query
  Purchase: mua hàng
  Procurement: sự thu mua hàng
  Inventory: tồn kho
  Sales off: giảm giá
  Free of charge (FOC)
  Buying request = order request = inquiry
  Negotiate/negotiation: đàm phán
  Price countering: hoàn giá, trao đổi giá (~ bargain: mặc cả)
  Transaction: giao dịch
  Discussion/discuss: trao đổi, bàn bạc
  Co-operate: hợp tác
  Sign: kí kết
  Quote: báo giá
  Release order: đặt hàng (ai)
  Give sb order: cho ai đơn đặt hàng
  Assurance: sự đảm bảo
  Sample: mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
  Discount: giảm giá (request for discount/offer a discount)
  Trial order : đơn đặt hàng thử
  Underbilling: giảm giá trị hàng trên invoice
  Undervalue = Underbilling
  PIC – person in contact: người liên lạc
  Person in charge: người phụ trách
  Quotation: báo giá
  Offer = quotation
  Validity: thời hạn hiệu lực (của báo giá)
  Price list: đơn giá
  RFQ = request for quotation = inquiry: yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
  Requirements: yêu cầu
  Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng
  Non-circumvention, non-disclosure (NCND): thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
  Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
  Deal: thỏa thuận
  Fix: chốt
  Deduct = reduce: giảm giá
  Bargain: mặc cả
  Rate: tỉ lệ/mức giá
  Throat-cut price: giá cắt cổ
  Match: khớp được
  Target price: giá mục tiêu
  Terms and conditions: điều khoản và điều kiện
  Feedback: phản hồi của khách
  Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
  Complaints: khiếu kiện, phàn nàn
  Company Profile: hồ sơ công ty
  Input /raw material: nguyên liệu đầu vào
  Quality assurance (QA): bộ phận quản lý chất lượng
  Quality Control (QC): bộ phận quản lý chất lượng • SECTION 5: SALES CONTRACT
  Contract: Hợp đồng
  Purchase contract: hợp đồng mua hàng
  Sale Contract: hợp đồng mua bán
  Sales contract = Sales contract
  Sales and Purchase contract: hợp đồng mua bán ngoại thương
  Principle agreement: hợp đồng nguyên tắc
  Expiry date: ngày hết hạn hợp đồng
  Come into effect/come into force: có hiệu lực
  Article: điều khoản
  Validity: thời gian hiệu lực
  Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
  Goods description: mô tả hàng hóa
  Commodity = Goods description
  Items: hàng hóa
  Cargo: hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện)
  Quantity: số lượng
  Quality specifications: tiêu chuẩn chất lượng
  Documents required: chứng từ yêu cầu
  Shipping documents: chứng từ giao hang
  Terms of payment: điều kiện thanh toán
  Unit price: đơn giá
  Amount: giá trị hợp đồng
  Grand amount: tổng giá trị
  Settlement: thanh toán
  Delivery time: thời gian giao hàng
  Institute cargo clause A/B/C : điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
  Lead time: thời gian làm hàng
  Packing/packaging: bao bì, đóng gói
  Standard packing: đóng gói tiêu chuẩn
  Arbitration: điều khoản trọng tài
  Force mejeure: điều khoản bất khả kháng
  Terms of maintainance: điều khoản bào trì, bảo dưỡng
  Terms of guarantee/warranty: điều khoản bảo hành
  Terms of installation and operation: điều khoản lắp đặt và vận hành
  Terms of test running: điều khoản chạy thử
  Model number: số mã/mẫu hàng
  Heat treatment: xử lý bằng nhiệt
  Dosage: liều lượng
  Exposure period: thời gian phơi/ủ (với hàng cần hun trùng)
  Penalty: điều khoản phạt
  Claims: Khiếu nại
  Disclaimer: sự miễn trách
  Act of God = force majeure: bất khả kháng
  Inspection: giám định
  Dispute: tranh cãi
  Liability : trách nhiệm
  On behalf of: đại diện/thay mặt cho
  Subject to: tuân thủ theo
  Brandnew: mới hoàn toàn
  General Conditions: các điều khoản chung
  Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC): trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  Signature: chữ kí
  Stamp: đóng dấu
  In seaworthy cartons packing: Đóng gói thùng carton phù hợp với vận tải biển
  Date of manufacturing: ngày sản xuất
  Label/labelling: nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
  Inner Packing: chi tiết đóng gói bên trong
  Outer packing: đóng gói bên ngoài
  Unit: đơn vị
  Piece: chiếc, cái
  Sheet: tờ, tấm
  Pallet: pallet
  Roll: cuộn
  Bundle: bó
  Set: bộ
  Cbm: cubic meter (M3): mét khối
  Case: thùng, sọt
  Jar: chum
  Box: hộp
  Bag: túi
  Basket: rổ, thùng
  Drum: thùng (rượu)
  Barrel: thùng (dầu, hóa chất)
  Can: can
  Carton: thùng carton
  Bottle: chai
  Bar: thanh
  Crate: kiện hàng
  Package: kiện hàng
  Combo: bộ sản phẩm
  Pair: đôi
  Carboy: bình
  Offset: hàng bù
  Free of charge (FOC): hàng miễn phí
  Compensation: đền bù, bồi thường
  All risks: mọi rủi ro
  War risk: bảo hiểm chiến tranh
  Protest/strike: đình công
  Processing Contract: hợp đồng gia công
  Loss: tỉ lệ hao hụt (hàng gia công/SXXK)
  FOB contract: hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK) • SECTION 6: SHIPPING DOCUMENTS
  Telex release: điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
  Telex fee: phí điện giải phóng hàng
  Airway bill: Vận đơn hàng không
  Master Airway bill (MAWB): vận đơn(chủ) hàng không
  House Airway bill (HAWB): vận đơn (nhà) hàng không
  Express release: giải phóng hàng nhanh (cho seaway bill)
  Sea waybill: giấy gửi hàng đường biển
  Surrender B/L: vận đơn giải phóng hàng bằng điện/vận đơn xuất trình trước
  Bill of Lading (BL): vận đơn đường biển
  Ocean Bill of Lading = BL
  Marine Bill of Lading = BL
  Switch Bill of Lading: vận đơn thay đổi so vận đơn gốc
  Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
  Railway bill: Vận đơn đường sắt
  Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
  Bill of truck: Vận đơn ô tô
  Booking note/booking confirmation: thỏa thuận lưu khoang/thuê slots
  Shipping instruction: hướng dẫn làm BL
  Shipping advice/shipment advice: Thông tin giao hàng
  Sales Contract/Sale contract/Contract/Purchase contract: Hợp đồng ngoại thương
  Purchase order: đơn đặt hàng
  Delivery order: lệnh giao hàng
  Proforma invoice: hóa đơn chiếu lệ
  Commercial invoice: hóa đơn thương mại
  Non-commercial invoice: hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán –FOC)
  Provisional Invoice: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
  Final invoice: Hóa đơn chính thức
  Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận (thường của đại sứ quán hoặc VCCI)
  Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
  Customs invoice: hóa đơn hải quan (chỉ phục vụ cho việc thông quan)
  Tax invoice: hóa đơn nộp thuế
  Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
  Notice of arrival = Arrival notice
  Notice of readiness: thông báo hàng sẵn sàng de van chuyen
  Test certificate: giấy chứng nhận kiểm tra
  Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
  Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
  Certificate of origin: chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
  Goods consigned from: hàng vận chuyển từ ai
  Goods consigned to: hàng vận chuyển tới ai
  Third country invoicing: hóa đơn bên thứ ba
  Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
  Back-to-back CO: CO giáp lưng
  Specific processes: công đoạn gia công chế biến cụ thể
  Product Specific Rules (PSRs): Quy tắc cụ thể mặt hàng
  Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
  Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
  CTH: Change in Tariff Heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 4 số (nhóm)
  CTSH: Change in Tariff Sub-heading: chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ 6 số (phân nhóm)
  CC: Change in Tariff of Chapter chuyển đổi mã số hàng hóa mức độ chương
  Issue retroactively: CO cấp sau
  Accumulation: xuất xứ cộng gộp
  De minimis: tiêu chí De Minimis
  Certified true copy: xác nhận bản cấp lại đúng như bản gốc
  Direct consignment: quy tắc vận chuyển trực tiếp
  Partial cumulation: cộng gộp từng phần
  Exhibitions: hàng phục vụ triển lảm
  Origin criteria: tiêu chí xuất xứ
  Wholly obtained (WO): xuất xứ thuần túy
  Not wholly obtained: xuất xứ không thuần túy
  Rules of Origin (ROO): quy tắc xuất xứ
  Shelf Life List: bảng kê thời hạn sử dụng hàng hóa (hàng thực phẩm)
  Production List: danh sách quy trình sản xuất
  Inspection report: biên bản giám định
  Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng
  Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
  Certificate of quality: chứng nhận chất lượng
  Certificate of weight and quality: chứng nhận trọng lượng và chất lượng
  Certificate of analysis: Chứng nhận phân tích kiểm nghiệm
  Certificate of health: chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
  Certificate of sanitary = Certificate of health
  Veterinary Certificate – Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
  Insurance Policty/Certificate: đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
  Benefiary’s certificate: chứng nhận của người thụ hường
  Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
  Packing list: phiếu đóng gói
  Detaild Packing List: phiếu đóng gói chi tiết
  Weight List: phiếu cân trọng lượng hàng
  Mates’ receipt: biên lai thuyền phó
  List of containers: danh sách container
  Debit note: giấy báo nợ
  Beneficiary’s receipt: biên bản của người thụ hưởng
  Certificate of Free Sales: Giấy chứng nhận lưu hành tự do
  Letter of guarantee: Thư đảm bảo
  Letter of indemnity: Thư cam kết
  Material safety data sheet (MSDS): bản khai báo an toàn hóa chất
  Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tàu
  Statement of fact (SOF): biên bản làm hàng
  Tally sheet: biên bản kiểm đếm
  Time sheet: Bảng tính thưởng phạt bốc dỡ
  International Standards for Phytosanitary Measures 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trung theo ISPM 15
  Survey report: biên bản giám định
  Laycan: thời gian tàu đến cảng
  Certificate of shortlanded cargo (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
  Cargo Outturn Report (COR): Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
  Shipping documents: chứng từ giao hàng
  Forwarder’s certificate of receipt: biên lai nhận hàng của người giao nhận
  Consignment note: giấy gửi hàng
  Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới
  Certificate of inspection: chứng nhận giám định
  Application for Marine Cargo Insurance: giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
  Shipper certification for live animal: xác nhận của chủ hàng về động vật sống
  Nature of goods: Biên bản tình trạng hàng hóa
  Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
  Balance of materials : bảng cân đối định mức


Log in to reply