Phát triển thương mại điện tử tạo ra sự trở lại mạnh mẽ với National Return Day dự kiến sẽ đạt được kỷ lục mới • Trong tháng 12, hơn 1 triệu đơn hàng mỗi ngày trước lễ Giáng sinh, tăng 8% so với năm trước.

  Phá kỷ lục Black Friday và Cyber Tuần lợi nhuận bán hàng qua thương mại điện tử.

  Vào tháng 12 năm 2017, người tiêu dùng đã gửi hơn 1 triệu đơn hàng hàng ngày cho các nhà bán lẻ và tốc độ dự kiến sẽ kéo dài vào đầu tháng 1 năm 2018.
  Vào ngày National Returns, dự kiến sẽ đạt đỉnh 1,4 triệu đơn, tăng 8% so với một năm trước và đánh dấu kỷ lục năm năm liên tiếp.

  Lợi nhuận giao vào năm dự kiến sẽ giao hàng giữa Lễ Tạ ơn và Tết Nguyên Đán là gần 40 triệu tăng so với năm ngoái.

  Theo UPS 2017 ™ nghiên cứu trực tuyến, 75% người tiêu dùng đã chuyển lợi nhuận trở lại cho các nhà bán lẻ, tăng bảy điểm so với năm 2016.

  Ngoài ra:
  • 79% số người được khảo sát cho biết vận chuyển miễn phí là rất quan trọng khi lựa chọn một nhà bán lẻ trực tuyến;
  • 44% nói rằng vấn đề hàng đầu gặp phải khi trả lại một mặt hàng trực tuyến là trả tiền cho vận chuyển;

  Kết quả là, nhiều doanh nghiệp đã thêm hoặc mở rộng lợi nhuận.
  "Kinh nghiệm đơn giản và nhanh chóng là một phần trong bộ công cụ của nhà bán lẻ để giúp nâng cao sự trung thành của khách hàng ", Gershenhorn nói thêm.

  "UPS cung cấp một danh mục đầu tư các khoản thu nhập giúp các nhà bán lẻ trải nghiệm công nghệ cao cấp."

        Diễn đàn vận tải (theo supplychain247.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.