Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 425 tỷ USD • Trong tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 39,1 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,1%, theo thông tin mới vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra.
  alt text
  Với ước tính trên, trong năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 425 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%.

  Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12 ước tính thâm hụt 500 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 2,67 tỷ USD, cao hơn gần 900 triệu USD so với con số xuất siêu của năm 2016 (gần 1,78 tỷ USD ).

  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, điện thoại các loại và linh kiện: Ước đạt 45,09 tỷ USD, tăng tới 31,4% so với năm trước; hàng dệt may ước ước đạt 25,93 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 25,88 tỷ USD, tăng 36,5%...

  Ở lĩnh vực nhập khẩu chủ yếu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 37,5 tỷ USD, tăng 34,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 33,64 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2016...


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.