Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động thực hiện như thế nào? • Có ai biết thủ tục nhập khẩu điện thoại di động ko mình đang cần tìm hiểu?tks


 • Global Moderator

  Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  1. Đối với mặt hàng điện thoại di động mới 100%

  1.1 Về Giấy phép nhập khẩu:

  • Mặt hàng điện thoại di động mới 100% thuộc Danh mục thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Thủ tục đề nghị cấp phép theo điều 8 Thông tư 18/2014/TT-BTTTT và các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩu công ty tham khảo khoản 2 điều 3 Thông tư 18/2014/TT-BTTTT .

  • Căn cứ điểm d và điểm đ điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

  “Điều 16. Hồ sơ hải quan

  ...d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;

  đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính”.

  Như vậy, khi công ty làm thủ tục nhập khẩu điện thoại di động bắt buộc phải có giấy phép nhập khẩu trong hồ sơ hải quan đối với hàng hoá quản lý chuyên ngành nêu trên.

  2.2 Về chứng nhận hợp quy:

  Các trường hợp hàng hoá làm mẫu cho việc đo kiểm phục vụ chứng nhận hợp quy thuộc trường hợp không thực hiện chứng nhận hợp quy được quy định tại khoản 2 điều 7 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 30/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  1. Đối với mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng

  Mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng thuộc Danh sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


 • Global Moderator

  Mà bây h toàn xách tay thôi mấy thím ...
  Ít người nhập trực tiếp lắm


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.