Điều kiện hàng hóa XNK được ra vào kho tại cảng Nội Bài • Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có tổng diện tích 44.000m2, công suất phục vụ theo thiết kế là 203.000 tấn hàng hóa/năm. Thời gian những năm gần đây, thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng trưởng mạnh, trung bình khoảng 15%/năm.

  Theo Quyết định 2061/QĐ-BTC vừa được ban hành của Bộ Tài chính về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK), quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài (cảng Nội Bài), hàng hóa XNK có cửa xuất khẩu hoặc cửa nhập khẩu là cảng Nội Bài chỉ được phép đưa ra, vào kho hàng không khi đáp ứng điều kiện sau:

  • Trường hợp đưa vào kho hàng không:
  • Hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và được Hệ thống điện tử của Hải quan gửi thông tin hàng hóa đủ điều kiện đưa vào khu vực giám sát hải quan;

  • Hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan, được dỡ xuống từ phương tiện vận tải nhập cảnh đưa vào kho hàng không để chờ làm thủ tục hải quan.

  • Trường hợp đưa ra kho hàng không:
  • Hàng hóa xuất khẩu đang lưu giữ trong kho hàng không;

  • Hàng hóa nhập khấu đang lưu giữ trong kho hàng không được cơ quan hải quan gửi thông tin xác nhận đủ điều kiện cho phép đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tới doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không.

  Hiện tại có nhiều hãng chuyên chở hàng hóa lớn, thường xuyên sử dụng dịch vụ hàng hóa tại Cảng HKQT Nội Bài như: Cargolux, FedEx, Emirates Cargo, Korean Air Cargo, China Airlines Cargo.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.