Hội nghị Sản xuất Châu Á 2017  • Tương lai của sản xuất: Chuyển đổi qua sự gián đoạn

    Những tiến bộ về công nghệ trong ngành sản xuất đang làm gián đoạn các công ty sản xuất cạnh tranh và dẫn đến sự thay đổi mô hình kinh doanh. Hơn nữa, tăng chi phí nhân lực, thiếu nhân lực có tay nghề, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất nên nâng cao năng lực và bí quyết để duy trì khả năng cạnh tranh của họ.
    Khi các nhà sản xuất mong muốn làn sóng tăng trưởng tiếp theo, họ bắt đầu suy nghĩ lại cách kinh doanh. Chỉ thông qua việc thực hiện các công nghệ gián đoạn mới có thể giữ được sự liên quan và đảm bảo sản xuất thành công trong môi trường này.

    Hội nghị Sản xuất Châu Á 2017 sẽ giới thiệu các bài trình bày về các vấn đề sản xuất, những thách thức và cách khắc phục, với trọng tâm là F & B và các lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Người tham dự có thể học cách tận dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hệ thống và các kỹ thuật quản lý mới nhất để đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới.  • những thách thức và cách khắc phục về sản xuất sẽ được trình bày và đưa ra phương pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn, đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.