Thủ tục và thuế nhập khẩu quần áo, túi xách, giày dép • Thuế nhập khẩu quần áo, túi xách, giày dép

  Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do bạn đọc không cung cấp đủ thông tin chi tiết về tính chất, cấu tạo của từng mặt hàng nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời cụ thể, chi tiết mã HS cho từng mặt hàng.
  Với mặt hàng “quần áo”, bạn đọc có thể tham khảo các mặt hàng của Chương 61 “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc” và Chương 62 “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính
  Với mặt hàng “túi xách”, bạn đọc tham khảo nhóm 42.02 “Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi cặp học sinh, bao kính, bao ống nhòm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao súng, bao súng ngắn mắc vào yên ngựa và các loại đồ chứa tương tự; túi du lịch, túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi đi chợ, xắc cốt, ví, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi để dụng cụ, túi thể thao, túi đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tấm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa, hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy.” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính
  Với mặt hàng “giày dép”, bạn đọc có thể tham khảo các mặt hàng của Chương 64 “Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính
  Bạn đọc có thể tham khảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng trên. Thông thường thì các mặt hàng quần áo có thuế suất thuế nhập khẩu là 20%, các mặt hàng túi xách có thuế suất thuế nhập khẩu là 25%, các mặt hàng giày dép có thuế suất thuế nhập khẩu là 30%, các mặt hàng mỹ phẩm có thuế suất thuế nhập khẩu từ 10-22% tùy loại.
  Thuế GTGT khi nhập khẩu quần áo, túi xách, giày dép

  Theo Thông tư 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì các mặt hàng quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm có thuế suất thuế GTGT là 10%.


Log in to reply