Kinh tế tri thức, kinh tế ý thức và Kinh tế giác ngộ


 • Global Moderator

  Với sự phát triển thì dần dần kinh tế đang phát triển một cách mạnh mẽ để đáp ứng tiêu dùng.
  Tiêu dùng là hành vi của thị trường.
  Đáp ứng tiêu dùng thì sẽ không thể đáp ứng được.
  Vì:

  • Tiêu dùng là vô biên là vô hạn
  • Nguồn lực hay Tài nguyên là hữu hạn.

  Rồi với nền kinh tế tiêu dùng, chạy đua tăng trưởng, cạnh tranh thứ hạng... sẽ đến lúc vượt quá sức chịu đựng của Tài nguyên.
  Đứt chuỗi là điều đương nhiên.

  Liệu có hình thành một khái niệm kinh tế ý thức và kinh tế giác ngộ???
  Mong nhận được nhiều ý kiến?
  Chỉ là 1 Suggestion ....