Doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu  • Cho mình hỏi về trường hợp đối với hàng hóa đã nhập khẩu mà muốn thay đổi mục đích sử dụng thì phải thực hiện như thế nào? tks


  • administrators

    Chung chung quá thì ko thể nào giúp gì đc ..


Log in to reply