1 lô hàng nhưng có tới 7 vận đơn khai báo ntn?  • Mọi người ơi cho mình hỏi trường hợp 1 lô hàng nhưng có tới 7 vận đơn thì mình có thể khai trong 1 Tờ khai được không ạ ?  • Đọc quy định về khai chung tờ khai trên tt38, đảm bảo các yếu tố thì khai chung được. HT cho khai 5 dòng vận đơn, còn lại thêm vào ghi chú.