Hamburg giới thiệu hệ thống đặt chỗ theo thời gian đối với vận tải container • Xử lý thông tin tại các cảng container chỉ bằng các cửa sổ thời gian được thiết lập trước.

  Bốn nhà ga container Hamburg đang giới thiệu một hệ thống đặt chỗ để xử lý việc giao hàng và thu gom container vào ngày 29/11/2017. Hamburg là cảng đầu tiên ở Đức thực hiện hệ thống như vậy để tối ưu hóa việc vận chuyển container bằng xe tải. Hiện nay, các cảng ở Mỹ và một số nhà ga ở châu Âu, Viễn Đông và Úc cung cấp một hệ thống đặt chỗ.

  Với việc giới thiệu hệ thống này tại Hamburg, tất cả các nhà vận tải thực hiện giao hàng và thu gom container tại HHLA Container Terminals Burchardkai, Altenwerder và Tollerort cũng như Eurogate Container Terminal Hamburg phải đồng ý thống nhất một khung thời gian. Các kế hoạch vận chuyển được thông báo thời gian vận chuyển theo yêu cầu thông qua một giao diện EDI hoặc trang web đặt chỗ cho các thiết bị đầu cuối có liên quan tới nhau. Nếu đạt đủ công suất vào thời điểm đó – việc đặt chỗ được hoàn thành.

  Mỗi khung thời gian thường kéo dài một giờ, trong đó xe tải được xử lý với mức độ ưu tiên tối đa. Nếu người lái xe bỏ lỡ khung thời gian này thì anh ta được xử lý với mức độ ưu tiên thấp hơn, miễn là có nhu cầu. Nếu người lái xe đến muộn hơn, chỗ book container sẽ bị mất và anh ta phải đặt vé mới. Hệ thống đặt chỗ của Hamburg có cấu trúc để cung cấp cho người lái xe tải khả năng linh hoạt cao nhất có thể. Việc hủy bỏ, đổi lại chỗ hoặc đặt chỗ thêm có thể được thực hiện bằng thỏa thuận với nhà ga.

  Thời gian cao điểm và thời gian chờ đợi sẽ được giảm bớt.
  Do sự gia tăng về kích cỡ tàu tăng, các tàu chở container lớn với sức tải trên 20.000 TEU ghé cảng Hamburg. Điều này có nghĩa là lên đến 14.500 TEU được xử lý trong một chuyến. Dẫn đến vận chuyển container đến và đi từ và xung quanh Cảng Hamburg đạt tới cao điểm. Hệ thống đặt chỗ mới sẽ làm giảm bớt sự cao điểm này. Mục tiêu là để giảm thời gian chờ đợi cho xe tải và để cung cấp cho các công ty vận chuyển hàng hoá quy trình tiêu chuẩn tại tất cả các thiết bị đầu và cuối container và trao đổi thông tin đồng nhất.

  Đồng thời, năng lực của các thiết bị đầu cuối sẽ tăng lên nhờ sử dụng tối ưu các nguồn lực và cơ sở hạ tầng có sẵn. Hệ thống đặt chỗ theo khung thời gian tạo điều kiện cho tính minh bạch và giúp lập kế hoạch dễ dàng hơn cho tất cả những người tham gia vào công việc tại cảng Hamburg.

  Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp) • Mục tiêu là để giảm thời gian chờ đợi cho xe tải và để cung cấp cho các công ty vận chuyển hàng hoá quy trình tiêu chuẩn tại tất cả các thiết bị đầu và cuối container và trao đổi thông tin đồng nhất.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.