Xuất khẩu lần đầu vượt mốc 20 tỷ USD một tháng • Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ghi nhận kỷ lục mới nhờ đóng góp lớn từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa tháng 10 vừa ghi nhận kỷ lục mới với kim ngạch xấp xỉ 20,3 tỷ USD và cũng là tháng có mức xuất siêu cao nhất tính từ đầu năm. Kết quả này tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng lên 38,4 tỷ USD. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Việt Nam có thặng dư thương mại trong năm nay với giá trị 2,18 tỷ USD.

  Hoạt động xuất khẩu trong tháng này có năm nhóm hàng đạt kim ngạch trên một tỷ USD gồm dệt may, giày dép, máy vi tính - sản phẩm điện và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị. Tổng trị giá xuất khẩu của năm nhóm hàng này đạt 12,33 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến 89%.

  Trong đó, chỉ có hàng dệt may là khối doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 40%), bốn nhóm hàng còn lại đều có sự đóng góp chủ yếu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì thế mạnh xuất khẩu ở các nhóm hàng nông lâm thủy sản.

  Lũy kế giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 10 tháng đầu năm đạt hơn 346 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 174,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 172 tỷ USD. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thặng dư đến 20,9 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp trong nước thâm hụt gần 18,4 tỷ USD.

  Phương Đông


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.