Sách về chuỗi cung ứng - Bộ sưu tập chia sẻ  • Tôi đang nghiên cứu về CHuỗi cung ứng.
    Rất mong nhận được nhiều chia sẻ về các tài liệu cũng như học thuật về lĩnh vực này.
    XIn diễn đàn chia sẻ và ủng hộ
    Cám ơn.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.