Nên tham vấn 1 lần với trường hợp hàng NK giống hệt • Để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi thương mại, giúp DN tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị xem xét cho áp dụng quản lý rủi ro đối với các trường hợp NK mặt hàng giống hệt của doanh nghiệp đã có kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan về giá trước đó.
  alt text
  Theo báo cáo từ Cục Hải quan Lạng Sơn, qua công tác quản lý giá tính thuế thời gian qua tại đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, số thuế khai bổ sung, ấn định thông quan công tác tham vấn, kiểm tra sau thông quan ngày càng tăng. Theo đó, số tiền thuế thu được sau tham vấn trong 9 tháng đầu năm 2017 là 9,1 tỷ đồng, số thuế ấn định qua công tác kiểm tra sau thông quan là 39,4 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, do lượng hồ sơ có nghi vấn về giá thuộc đối tượng tham vấn, kiểm tra sau thông quan phát sinh rất lớn, tính đến 12/10/2017, số lượng hồ sơ phải thực hiện tham vấn tại đơn vị phát sinh là 2.034 bộ tờ khai (trong đó toàn Cục mới thực hiện tham vấn được cho 1.595 bộ hồ sơ); quyết định tiến hành kiểm tra sau thông quan 619 vụ (hiện mới hoàn thành được 558 vụ).

  Theo đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, nguyên nhân chính là do thiếu nguồn nhân lực. Hiện nay, mỗi chi cục trực thuộc đơn vị chỉ bố trí được từ 2-4 công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham vấn xác định trị giá tính thuế nên chưa đáp ứng được yêu cầu cầu về tiến độ và chất lượng công việc. Bên cạnh đó, mặt hàng thuộc đối tượng tham vấn, kiểm tra sau thông quan về giá phát sinh tại Cục Hải quan Lạng Sơn cũng thuộc nhóm mặt hàng khá phức tạp (có trị giá NK và thuế NK cao). Chủ yếu là nhóm hàng phương tiện vận tải như ô tô tải tự đổ, xe sát xi, xe đầu kéo, xe sơmi rơ móoc, máy và thiết bị công trình như máy bơm bê tông, xe nâng… các loại đồ nội thất ,đồ gốm sức, thủy tinh, thiết bị gia dụng, hàng tạp hóa…

  Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn nhấn mạnh, thực tế qua công tác tham vấn, kiểm tra sau thông quan cho thấy, ngoài các trường hợp có dấu hiệu gian lận cần tập trung đấu tranh, bác bỏ trị giá khai báo còn phát sinh các trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo (chủ yếu là những hồ sơ của cùng một DN, thường xuyên NK mặt hàng giống hệt của cùng đối tác XK, cùng giá bán, việc mua bán có thể cùng một hợp đồng hoặc ở các hợp đồng khác nhau nhập cùng thời điểm khác nhau). Đối với các trường hợp này việc tổ chức tham vấn, kiểm tra sau thông quan về giá không hiệu quả, thậm chí có trường hợp chỉ mang tính thủ tục do không phát sinh tình tiết mới, gây lãng phí nguồn lực, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho DN chấp hành tốt pháp luật và chưa phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính.

  Do đó, để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi thương mại, giúp DN tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian, đồng thời giúp cơ quan Hải quan đảm bảo được nguồn nhân lực thực hiện khối lượng công việc phát sinh ngày càng tăng tại cửa khẩu, Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cho áp dụng quản lý rủi ro đối với các trường hợp NK mặt hàng giống hệt của DN đã có kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan về giá trước đó được vận dụng điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT/BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

  Theo đó, không tổ chức tham vấn, kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng giống hệt, cùng đối tác XK, cùng điều kiện thanh toán, điều kiện giao hàng và DN có công văn đề nghị sử dụng kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần cho các lần XNK tiếp theo, đồng thời cam kết các nội dung về hàng hóa, thỏa thuận trong hợp đồng không thay đổi.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.