Crane Worldwide Logistics thúc đẩy ngành công nghiệp tập trung, nỗ lực để đạt tăng trưởng hơn nữa • Tổ chức hiện đang tâp trung cơ cấu theo chiều dọc, như ngành không gian vũ trụ và khoa học đời sống.

  Được thành lập vào năm 2008, Crane Worldwide Logistics xây dựng một tổ chức ở 25 quốc gia và 112 địa điểm trên toàn cầu. Để phát triển và đưa ra các giải pháp bổ sung cho các khách hàng của mình về các chuỗi cung ứng phức tạp, tổ chức hiện nay tập trung vào cấu trúc theo chiều dọc.

  Nancy Matthews, người vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Khoa học vũ trụ và khoa học đời sống, cho biết: "Với cấu trúc theo chiều dọc, chúng tôi có khả năng tập trung vào các yêu cầu riêng của khách hàng và cung cấp các giải pháp sử dụng chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi có một số ngành dọc trong tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn về năng lượng, ô tô, hàng không vũ trụ, bán lẻ, chính phủ, khoa học đời sống và các dịch vụ chuyên môn toàn cầu. "

  Trong ngành hàng không vũ trụ, Crane Worldwide Logistics đã thiết kế và thực hiện các giải pháp phức hợp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm MRO & AOG, các giải pháp chuỗi cung ứng thương mại và quân sự, cũng như không gian bay và ăn uống.

  Về khoa học đời sống, công ty đã tạo ra các giải pháp hỗ trợ tùy chỉnh dây chuyền cung ứng sản xuất ngoài thời gian cụ thể vận chuyển các mô hình sống và các giải pháp hậu cần. Mở rộng dịch vụ tới các lô hàng dược phẩm quan trọng bao gồm dây chuyền sản xuất và cung cấp găng tay trắng và các yêu cầu kiểm soát nhiệt độ cũng như các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

  "Chúng ta thấy có nhiều sự hiệp lực giữa hai lĩnh vực này," Matthews nói tiếp. "Cả ngành hàng không vũ trụ và khoa học đời sống đều sản xuất các thiết bị công nghệ tiên tiến như máy móc thiết bị robot cải tiến, thiết bị tiên tiến và thiết bị sáng tạo, tất cả đều có sự thách thức về chuỗi cung ứng. Sự hỗ trợ và chuyên môn của chúng tôi trong các chuyến hàng là rất quan trọng trong việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho các sản phẩm dược phẩm có kiểm soát nhiệt độ cũng như hỗ trợ các thành phần máy bay khẩn cấp và thiết bị để sơ cứu.

  "Tôi cảm thấy rằng mặc dù chúng tôi đang đề cập đến hai ngành công nghiệp rất khác nhau, điều quan trọng ở đây là kinh nghiệm hậu cần đa dạng và cách áp dụng nó để tạo ra một giải pháp sáng tạo giải quyết những thách thức của khách hàng."

  Tim Zubradt, nhân viên bán hàng, nói: "Chúng tôi rất may mắn khi có Nancy Matthews chèo lái ngành hàng không và khoa học đời sống tại Crane Worldwide Logistics. Với kiến thức sâu rộng về lĩnh vực hàng không và khoa học đời sống và hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuỗi cung ứng, tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm và đội ngũ của bà sẽ biến thành các giải pháp chuyên biệt cho khách hàng của chúng tôi".

       Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.