Con đường nào cho Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam? • Các doanh nghiệp logistics Việt Nam đang mạnh lên về số lượng nhưng lại dần mất mất đi thị phần vào tay các đối thủ ngoại, đâu là nguyên nhân và giải pháp như thế nào?
  “Thua trên sân nhà”

  Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), ước tính hiện tại có khoảng 1.300 doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ hậu cần kho vận. Trừ các doanh nghiệp nhà nước thì hầu hết đều là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Và các doanh nghiệp này đa phần đều làm đại lý, hoặc chủ yếu khai thác một công đoạn trong dây chuyền dịch vụ logistics quốc tế. Chỉ có khoảng 25 doanh nghiệp logistics đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam nhưng lại chiếm đến 75% thị phần kho vận.
  Kết quả là “chiếc bánh ngon” với quy mô 40 tỷ USD mỗi năm lại đang nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang lớn mạnh về số lượng nhưng lại yếu về thị phần và năng lực, và đang thua hẳn trên chính sân nhà mình. Một câu hỏi đặt ra là chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước hiện tại đang ở đâu?
  alt text
  “Lỗ hổng” từ doanh nghiệp

  Ngoài các yếu tố khách quan (hệ thống chính sách rườm rà, quá trình hiện đại hóa thủ tục hải quan chưa hoàn thiện, cơ sở hạ tầng còn yếu kém,...) thì chất lượng dịch vụ đang là yếu tố có nhiều lỗ hỏng trong chính bản thân các doanh nghiệp Việt Nam. Hầu hết các Doanh Nghiệp được mở ra để phục vụ khách hàng truyền thống, Doanh nghiệp không có lộ trình, kế hoạch phát triển lâu dài dẫn đến quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp không thể đáp ứng cho các công ty sản xuất, các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.
  Chất lượng dịch vụ chưa hoàn thiện dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác xử lý hàng hóa. Điều này đã khiến các doanh nghiệp logistics Việt Nam chưa tạo được uy tín cũng như chưa tìm được tiếng nói chung với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chưa tạo ra sự gắn bó phát triển chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
  Bên cạnh đó, việc thiếu hụt trình độ nhân lực chuẩn quốc tế cũng đang ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, có gần 55% doanh nghiệp logistics đang thiếu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thiếu trình độ vận hành và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình dịch vụ.
  Con đường nào cho doanh nghiệp logistics Việt Nam?

  Doanh nghiệp Việt Nam muốn giành lại thị phần từ các doanh nghiệp nước ngoài thì cần thay đổi và hoàn thiện chất lượng dịch vụ bắt đầu từ việc phát triển đội ngũ nhân lực và hoàn thiện từng bước trong quy trình cung cấp chuỗi dịch vụ logistics.
  Con đường nào cho Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam?

  Các doanh nghiệp logistics Việt Nam đang mạnh lên về số lượng nhưng lại dần mất mất đi thị phần vào tay các đối thủ ngoại, đâu là nguyên nhân và giải pháp như thế nào?
  “Thua trên sân nhà”

  Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), ước tính hiện tại có khoảng 1.300 doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ hậu cần kho vận. Trừ các doanh nghiệp nhà nước thì hầu hết đều là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Và các doanh nghiệp này đa phần đều làm đại lý, hoặc chủ yếu khai thác một công đoạn trong dây chuyền dịch vụ logistics quốc tế. Chỉ có khoảng 25 doanh nghiệp logistics đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam nhưng lại chiếm đến 75% thị phần kho vận.
  Kết quả là “chiếc bánh ngon” với quy mô 40 tỷ USD mỗi năm lại đang nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang lớn mạnh về số lượng nhưng lại yếu về thị phần và năng lực, và đang thua hẳn trên chính sân nhà mình. Một câu hỏi đặt ra là chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước hiện tại đang ở đâu?
  vận tải hàng hóa chuyên nghiệp, uy tínCảng Cát Lái – Cảng biển lớn nhất Việt Nam
  “Lỗ hổng” từ doanh nghiệp

  Ngoài các yếu tố khách quan (hệ thống chính sách rườm rà, quá trình hiện đại hóa thủ tục hải quan chưa hoàn thiện, cơ sở hạ tầng còn yếu kém,...) thì chất lượng dịch vụ đang là yếu tố có nhiều lỗ hỏng trong chính bản thân các doanh nghiệp Việt Nam. Hầu hết các Doanh Nghiệp được mở ra để phục vụ khách hàng truyền thống, Doanh nghiệp không có lộ trình, kế hoạch phát triển lâu dài dẫn đến quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp không thể đáp ứng cho các công ty sản xuất, các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.
  Chất lượng dịch vụ chưa hoàn thiện dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác xử lý hàng hóa. Điều này đã khiến các doanh nghiệp logistics Việt Nam chưa tạo được uy tín cũng như chưa tìm được tiếng nói chung với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chưa tạo ra sự gắn bó phát triển chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
  Bên cạnh đó, việc thiếu hụt trình độ nhân lực chuẩn quốc tế cũng đang ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, có gần 55% doanh nghiệp logistics đang thiếu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thiếu trình độ vận hành và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình dịch vụ.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.