Phế liệu nhựa và phế liệu giấy có được nhập khẩu? Quy định thủ tục hải quan nhập khẩu hàng phế liệu  • Cho mình hỏi, mình đang có khách hàng muốn nhập gia công nhựa tái chế và giấy tái chế.
    Không biết hiện nay Việt nam có các quy định nào liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu này không?
    Xin cảm ơn DDVT