Các văn bản liên quan đến Thủ tục hải quan (cần thiết cho người làm logistics) • Mình có trang này khá đầy đủ các văn bản mà người làm logistics cần biết.
  Văn bản của Tổng cục Hải quan
  Văn bản của Bộ Tài chính
  Và một số văn bản liên ngành quản lí.

  https://haiquanvungtau.gov.vn/vanban/0/27
  Link đây