Ứng dụng miễn phí: theo dõi các lô hàng và số lượng container OCR thông qua các dịch vụ định vị GPS điện thoại thông minh • Theo dõi điều khiển xe tải sử dụng ứng dụng miễn phí của arl-shipping.com, để theo dõi các lô hàng và số lượng container OCR thông qua các dịch vụ định vị GPS trên điện thoại thông minh.

  0_1510821353681_upload-ed924812-8746-4d2d-a6b5-07168c17be7f

  Hộp thư Facebook Last Mile Container Tracker theo dõi các chuyến hàng trên đường từ cảng đến kho, chuẩn bị cho các hoạt động kho cho đến kho, các băng chuyền không tháo dời và hoạt động x-docking. Khi cung cấp vị trí của kho cho chatbot thông qua dịch vụ chia sẻ vị trí tích hợp với điện thoại thông minh, Last Mile Container Tracker cảnh báo trong Facebook messenger và đưa ra thông báo về kiềm soát thời gian vận chuyển của các container trên đường đến nhà kho.

  Trong thời gian tới chatbot cũng sẽ tư vấn các dịch vụ về các mô hình truy cập trực tuyến ETA cho Last Mile Container Tracker.

           Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.