Dịch vụ vận tải biển giữa các cảng nước ngoài: Được khấu trừ thuế GTGT?