Thủ tục hải quan, ưu đãi thuế XNK ở đặc khu kinh tế thế nào? • Một trong những ưu đãi vượt trội được Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) vừa được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 là ưu đãi về thuế XNK. Vậy, ưu đãi đặc biệt về thuế quan này được quy định thế nào?
  alt text
  Được mua hàng miễn thuế

  Trình bày tờ trình về dự án Luật tại Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì soạn thảo) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Chính sách ưu đãi đầu tư về thuế (tại đơn vị HCKTĐB) vượt trội quy định hiện hành và cạnh tranh được với các đặc khu kinh tế trên thế giới nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, nghề ưu tiên phát triển.

  Theo dự thảo, đơn vị HCKTĐB được xây dựng gồm 3 đơn vị: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

  Theo dự thảo Luật, ưu đãi thuế XNK được quy định tại Điều 24 với 9 nhóm nội dung ưu đãi khác nhau.

  Thứ nhất, bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc đơn vị HCKTĐB. Theo đó, khách tham quan du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài được mua hàng hóa miễn thuế ở khu phi thuế quan bằng định mức miễn thuế NK đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế XNK/1 người/1ngày và không quá 4 lần trong 1 tháng.

  Ngoài ra, khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 1 ngày trở lên (trên 24 giờ) tại cơ sở lưu trú trên địa bàn đơn vị HCKTĐB được mua hàng hoá miễn thuế ở khu phi thuế quan với định mức như trên và không quá 2 lần trong 1 tháng.

  Hàng hóa mua miễn thuế được nhận ở khu cách ly đối với hành khách rời đơn vị HCKTĐB bằng máy bay, tàu biển hoặc tại địa điểm do Trưởng đơn vị HCKTĐB hoặc UBND đơn vị HCKTĐB quy định (nếu bằng đường bộ).

  Thứ hai, người nhập cảnh tại sân bay, bến cảng thuộc đơn vị HCKTĐB bằng hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành XNC biên giới do quốc gia láng giềng cấp cho công dân của mình hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế NK cho từng lần nhập cảnh không quá định mức miễn thuế NK đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế XNK.

  Thứ ba, hàng hóa NK tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại đơn vị HCKTĐB được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

  Việc miễn thuế NK được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

  Thứ tư, miễn thuế NK lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị NK trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án đầu tư để thực hiện dự án đầu tư (quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 17 của dự thảo Luật).

  Thứ năm, đối với hàng hoá NK thuộc chủng loại trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án phải theo danh mục đăng ký với Trưởng đơn vị HCKTĐB hoặc Chủ tịch UBND đơn vị HCKTĐB đặc biệt.

  Thứ sau, miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 7 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, NK để sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư hoặc để thực hiện dự án đầu tư (quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 17 của dự thảo Luật).

  Thứ bảy, hàng hóa là vật liệu xây dựng từ thị trường trong nước XK vào khu phi thuế quan thuộc đơn vị HCKTĐB để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế XK.

  Thứ tám, hàng hoá XK từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hoá NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế XNK.

  Thứ chín, hàng hoá NK chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng đã nộp thuế NK khi tái XK vào khu phi thuế quan thuộc đơn vị HCKTĐB được hoàn thuế NK.

  Thủ tục hải quan áp dụng như DN ưu tiên?

  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại HCKTĐB được quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật.

  Theo đó, áp dụng thủ tục hải quan như đối với hàng hóa XNK của DN ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hàng hóa XNK ra, vào đơn vị HCKTĐB của các DN có dự án đầu tư quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 17 của dự thảo Luật.

  Đồng thời, DN có trụ sở chính tại đơn vị HCKTĐB được phép đăng ký tờ khai hải quan, làm thủ tục hải quan tại địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hàng hóa XNK phục vụ sản xuất, tiêu dùng tại đơn vị HCKTĐB. Theo dự thảo, thủ tục hải quan theo quy định này được áp dụng đối với hàng hóa kể cả chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về làm thủ tục hải quan tại đơn vị HCKTĐB.

  Lo ngại lợi dụng ưu đãi thuế
  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đơn vị thẩm tra) Nguyễn Khắc Định, Ủy ban nhận thấy, những ưu đãi về thuế sẽ tác động tới nguồn thu của ngân sách, ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế đất nước. Do đó, cần có sự tính toán về những chi phí và lợi ích của những chính sách này, cân nhắc về tác động đối với các DN nội địa ngoài đơn vị HCKTĐB và nguy cơ các ưu đãi về thuế bị lợi dụng, ví dụ, quay vòng XNK hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế và hoàn thuế hay việc các DN chuyển từ khu vực này sang khu vực khác để tìm kiếm ưu đãi vế thuế…

  “Mặt khác, kinh nghiệm các nước cho thấy, việc hoàn thiện khung pháp lý và sự thuận lợi về thể chế hành chính trong nhiều trường hợp có thể còn quan trọng hơn các ưu đãi về đất đai hay thuế”- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho hay.


Log in to reply