Chuyển sang mô hình Vận tải-như-một-dịch vụ - đang thu hút sự đầu tư • Già hóa lái xe, quản lý tài sản và nhu cầu về khả năng hiển thị lớn hơn trong vận chuyển hàng hóa tạo ra một cú sốc đối với thị trường số hóa dịch vụ vận tải.

  Sự suy giảm tại các thị trường phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ sự bùng nổ Brazil, Nga, Ấn Độ và các nền kinh tế Trung Quốc (BRIC), đang thúc đẩy các liên minh mới cũng như tập trung vào môi giới vận chuyển kỹ thuật số và công nghệ carbin. Sự thay đổi chính trong thị trường vận tải toàn cầu là sự thay đổi từ vận tải như một sản phẩm thành mô hình vận tải như một dịch vụ để tạo ra nguồn doanh thu bền vững. Xu hướng này sẽ được thúc đẩy bởi sản xuất dựa trên nền tảng, kết nối các dịch vụ cho phép, và sự gia tăng của vận tải có giá trị.
  "Già hóa lái xe, quản lý tài sản và nhu cầu về tầm nhìn lớn hơn trong luân chuyển hàng hóa tạo ra một thị trường mã số hoá dịch vụ," Bharani Lakshminarasimhan nói. "Công nghệ vận tải kết nối, môi giới hàng hóa kỹ thuật số, Big Data / Internet of Things, chăm sóc sức khỏe, và phúc lợi (HWW) công nghệ sẽ đươc số hóa hoàn toàn."
  Sự phát triển thị trường sắp tới bao gồm:
  • Hơn 60 phần trăm phát triển nền tảng mới trong phân khúc vận tải giá trị trong 2-3 năm tới
  • Tỷ lệ ngày càng tăng của các công nghệ tiên tiến powertrain, chẳng hạn như khí đốt tự nhiên và điện.
  • Tận dụng công nghệ telematics, platooning và tổng hợp hàng hóa; đến năm 2020, tất cả các công nghệ nền tảng sẽ sẵn sàng cho sự xuất hiện của xe tải tự trị
  • Tập trung vào công nghệ trong cabin, trong đó có Sức khỏe và An sinh (HWW), video về an toàn, dịch vụ quản lý đội xe (FMS), tiện ích và môi giới hàng hóa kỹ thuật số
  • Dịch vụ logistics đô thị cung cấp cơ hội tăng trưởng khối lượng cho xe tải MD
  • Sử dụng OEM của công nghệ / dịch vụ HWW để phân biệt sản phẩm với đối thủ cạnh tranh
  • Cơ hội doanh thu cao cho việc khởi nghiệp CV vào năm 2025
  "Căn cứ vào tốc độ và tỷ lệ chuyển đổi thị trường, hầu hết các cơ hội phát triển vào năm 2017 sẽ được kích hoạt thông qua quan hệ đối tác hệ sinh thái và mua lại / phát triển công nghệ đột phá," Lakshminarasimhan khẳng định. " dẫn đầu là OEM, chẳng hạn như Daimler, Volvo, Ford, Hino và Ashok Leyland, sẽ chủ động đầu tư vào hoặc hợp tác với start-up về môi giới hàng hóa kỹ thuật số, Big Data và thị trường an ninh mạng."

         Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.