Bảng mã các đơn vị hải quan  1. BẢNG MÃ CÁC ĐƠN VỊ HẢI QUAN
   TT Mã Cục Tên Cục Mã Hải quan Tên Hải quan
   1 1 Cục Hải quan Hà Nội A01B Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài
   2 A01B01 Chi cục HQ Sân bay Nội bài-Đội Kho hàng
   3 A01B02 Chi cục HQ Sân bay Nội bài-Đội Xuất
   4 A01B05 Chi cục HQ Sân bay Nội bài-Đội Nhập
   5 A01C Chi cục HQ Gia Lâm Hà Nội
   6 D01D Chi cục HQ Bưu Điện Hà Nội
   7 D01D01 HQ Mỹ Đình (thuộc HQ Bưu Điện Hà Nội)
   8 D01D03 HQ Bưu điện Hà Nội - FexDex
   9 D01D04 HQ Bưu điện Hà Nội - Đội xuất
   10 I01K Chi cục HQ Gia thụy Hà Nội
   11 P01J HQ Việt trì (Thuộc HQ Hà Nội)
   12 P01L Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hà Nội
   13 P01M Chi cục HQ Hà Tây (Thuộc HQ Hà Nội)
   14 P01O Chi cục HQ Vĩnh Phúc (Thuộc HQ Hà Nội)
   15 P01P Chi cục HQ Bắc Ninh (Hà Nội)
   16 P01P01 HQ KCN Quế Võ (thuộc HQ Bắc Ninh)
   17 S01I Chi cục HQ Ga Yên Viên (Hà Nội)
   18 T01E Chi cục HQ Bắc Hà Nội
   19 T01E01 HQ KCN Bắc Thăng Long
   20 2 Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh A02B Chi cục HQ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
   21 C02C Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực II
   22 C02H Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực III
   23 C02H01 Đội Thủ tục và Giám sát xăng dầu XNK
   24 C02I Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I
   25 C02I01 HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)
   26 C02I02 HQ Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I)
   27 C02L HQ Cảng Vict
   28 D02D Chi cục HQ Bưu Điện TP HCM
   29 E02E Chi cục HQ Điện tử TP HCM
   30 I02K Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực IV
   31 I02K01 Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KV IV(ICD 2)
   32 I02K02 Chi cục HQ KV IV ( ICD Trường Thọ)
   33 I02K03 Chi cục HQ KV IV ( ICD Trường Thọ)
   34 N02R Hải quan khu công nghiệp Tân Tạo
   35 P02A Phòng Giám Quản II HQ TP HCM
   36 P02G Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM
   37 P02J Chi cục HQ quản lý hàng gia công HCM
   38 Q02A Đội ĐT CBL HQ HCM
   39 Q02P Phòng nghiệp vụ GSQl và Thuế XNK HQ HCM
   40 X02E Chi cục HQ KCX Tân Thuận (Hồ Chí Minh)
   41 X02F Chi cục HQ KCX Linh Trung (Hồ Chí Minh)
   42 X02F01 HQ KCX Linh Trung II (Hồ Chí Minh)
   43 X02F02 HQ KCX Linh Trung - Khu Công nghệ cao
   44 3 Cục Hải quan thành phố Hải Phòng C03C Chi cục HQ CK cảng HP KV I
   45 C03D Chi cục HQ Thái Bình
   46 C03E Chi cục HQ CK cảng HP KV II
   47 E03E Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng
   48 K03H Hải quan Kho Ngoại quan HP
   49 N03K Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng
   50 P03A Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng
   51 P03J Chi cục HQ Hải dương
   52 P03L Chi cục HQ Hưng yên
   53 T03G Chi cục HQ CK cảng HP KV III
   54 Z03Z Cục Hải quan Hải phòng
   55 10 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang B10B Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang
   56 B10C Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang
   57 B10D Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang
   58 B10F Chi cục HQ CK Săm Pun Hà Giang
   59 P10A Phòng Nghiệp vụ HQ Hà Giang
   60 Q10G Chi cục KTSTQ HQ Hà Giang
   61 11 Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng B11B Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng
   62 B11B01 Đội Nghiệp vụ 2 (thuộc HQ CK Tà Lùng)
   63 B11C HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng)
   64 B11E Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng
   65 B11F Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng
   66 B11G Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng
   67 B11H Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng
   68 P11I Chi cục Hải quan Thái nguyên
   69 P11K Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng
   70 12 Cục Hải quan tỉnh Lai Châu B12B Chi cục HQ CK Tây Trang Lai Châu
   71 B12E Chi cục HQ CK Pa Háng Lai Châu
   72 B12H Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Lai Châu
   73 B12I Chi cục HQ CK Chiềng Khương Lai Châu
   74 P12F Hải quan Thị xã Sơn La - Lai Châu
   75 13 Cục Hải quan tỉnh Lao Cai B13B Chi cục HQ CK Lao Cai
   76 B13C Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai
   77 B13D Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai
   78 S13G Chi cục HQ ga Đường Sắt Lao Cai
   79 15 Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn B15B Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn
   80 B15C Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn
   81 B15D Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn
   82 B15E Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn
   83 N15M Chi cục HQ Quản lý các KCN Bắc Giang
   84 S15I Chi cục HQ Ga đường sắt QT Đồng Đăng
   85 20 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh B20B Chi cục HQ CK Móng Cái Quảng Ninh
   86 B20B01 HQ Cửa khẩu Bắc Luân
   87 B20B02 HQ Cửa khẩu Ka Long
   88 B20C Chi cục HQ CK Hoành Mô Quảng Ninh
   89 B20D Chi cục HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh
   90 C20D HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh)
   91 C20E Chi cục HQ Vạn Gia Quảng Ninh
   92 C20F Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai
   93 C20F01 Đội Thủ tục HQ Cái Lân (HQ Hòn Gai)
   94 C20G Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả
   95 27 Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá B27B Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá
   96 C27F Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá
   97 P27C Chi cục Hải quan Ninh Bình
   98 P27C01 Đội HQ Hà Nam (thuộc HQ Ninh Bình)
   99 P27C02 HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình)
   100 P27E Chi cục Hải quan Nam Định
   101 P27E01 Đội Thủ tục HQ Nam Định
   102 29 Cục Hải quan tỉnh Nghệ An B29B Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An
   103 C29C Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An
   104 P29F Chi cục HQ Vinh Nghệ An
   105 30 Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh B30B Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh
   106 B30E Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
   107 C30C Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh
   108 C30F Chi cục HQ CK Cảng Vũng áng Hà Tĩnh
   109 31 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình B31B Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình
   110 B31F Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình
   111 C31D Chi cục HQ CK Cảng Gianh Quảng Bình
   112 C31D01 Đội thủ tục HQ CK Cảng Gianh Quảng Bình
   113 32 Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị B32B Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị
   114 B32C Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị
   115 B32D Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo
   116 C32D Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị
   117 33 Cục Hải quan tỉnh Thừa thiên - Huế C33C Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế
   118 C33F Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế
   119 P33D Chi cục Hải quan Thuỷ An
   120 P33D01 Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân TT Huế
   121 P33D02 Đội Nghiệp vụ HQ CK A Đớt TT Huế
   122 34 Cục Hải quan tỉnh Đà Nẵng A34B Chi cục HQ Sân bay QT Đà Nẵng
   123 C34C Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I
   124 C34E Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II
   125 N34G Chi cục HQ KCN Hòa khánh-Liên chiểu ĐN
   126 N34H Chi cục HQ KCN Đà Nẵng
   127 N34J Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc
   128 V34L Đội kiểm soát Hải quan Đà Nẵng
   129 35 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi C35B Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất
   130 N35C Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi
   131 37 Cục Hải quan tỉnh Bình Định C37B Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định
   132 T37C Chi cục HQ Phú Yên Bình Định
   133 38 Cục Hải quan tỉnh Gia Lai B38B HQ Cửa Khẩu Đường 19 (Gia Lai)
   134 B38B01 Đội thủ tục-Chi cục HQ CK Lệ Thanh
   135 B38C HQ Cửa Khẩu Đường 18 (Gia Lai)
   136 P38D Chi cục HQ Kon Tum
   137 40 Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc B40B Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc
   138 B40C Chi cục HQ Buôn Mê Thuột
   139 P40D Chi cục HQ Đà lạt
   140 41 Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà C41B Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà
   141 C41C Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà
   142 P41E Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà
   143 43 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương I43H Chi cục HQ Sóng Thần
   144 I43H01 HQ Cảng Tổng hợp Bình Dương
   145 N43D Chi cục HQ KCN Sóng thần Bình Dương
   146 N43E Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương
   147 N43F Chi cục HQ KCN Viet Nam - Singapore
   148 N43G Chi cục HQ KCN Việt Hương
   149 N43K Chi cục HQ KCN Mỹ Phước Bình Dương
   150 P43B Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương
   151 45 Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh B45B Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh
   152 B45B01 Đội QL Khu TM & CN (thuộc HQ CK Mộc Bài)
   153 B45C Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh
   154 B45E Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh
   155 N45F Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh
   156 47 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai C47D Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai
   157 C47I Chi cục HQ Long Bình Tân
   158 N47F Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai
   159 N47G Chi cục HQ Nhơn Trạch Đồng Nai
   160 N47K Chi cục HQ Biên Hoà
   161 N47M Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận (Đồng Nai)
   162 X47E Chi cục HQ KCX Long Bình Đồng Nai
   163 48 Cục Hải quan tỉnh Long An B48C Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An
   164 B48D Chi cục HQ Bình Hiệp Long An
   165 B48E Chi cục HQ Hưng Điền Long An
   166 B48F Chi cục HQ Bến Lức
   167 B48F01 Đội NV Cảng Bourbon (thuộc HQ Bến Lức)
   168 C48G Chi cục HQ Cảng Mỹ tho Long An
   169 P48A Phòng Nghiệp vụ HQ Long An
   170 49 Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp B49B Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp
   171 B49G Chi cục HQ Dinh Hà Đồng Tháp
   172 C49C Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
   173 C49C01 Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
   174 50 Cục Hải quan tỉnh An Giang B50B Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang
   175 B50C Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang
   176 B50D Chi cục HQ CK Vĩnh Xương An Giang
   177 B50J Chi cục HQ Bắc Đai An Giang
   178 B50K Chi cục HQ Khánh Bình An Giang
   179 C50E Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang
   180 P50A Phòng Nghiệp vụ HQ An Giang
   181 51 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu B51E Chi cục HQ Phước Thắng Vũng Tàu
   182 C51B Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu
   183 C51C Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu
   184 V51F Đội Kiểm soát HQ Vũng Tàu
   185 53 Cục Hải quan tỉnh Tiền Giang B53B HQ Cửa Khẩu Hà Tiên (Kiên Giang)
   186 B53C Chi cục HQ CK Xà Xía Kiên Giang
   187 C53D Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang
   188 54 Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ C54B Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ
   189 C54D Chi cục HQ CK Vĩnh Long
   190 P54H Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ
   191 59 Cục Hải quan tỉnh Minh Hải C59B Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau
   192 60 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam B60D Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam)
   193 C60B Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà
   194 N60C Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc
   195 61 Cục Hải quan tỉnh Bình Phước B61A Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước
   196 B61B Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước
   197 P61A Phòng Nghiệp vụ HQ Bình Phước

Log in to reply