Mau bán thùng phuy , kẹp nắp phuy các loại  • Thùng 18L, thùng phuy thép 20L, thùng phuy thép 200L, thùng phuy nhựa 220L …
    Kẹp nắp phuy (kềm bấm nắp seal), kẹp nắp thùng thiếc, kẹp nắp thùng nhựa …
    Niềng nắp thùng, ron nắp thùng, ron nắp thùng phuy thép …
    Bao jumbo, can nhựa, bao bì nhựa …