Microsoft hỗ trợ Mitsubishi trong chuyển đổi kỹ thuật số xe tải và các hoạt động dịch vụ hậu cần • Mitsubishi đang thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên khái niệm Kết nối X.
  Công ty TNHH Microsoft Nhật Bản đang tận dụng AI và các công nghệ tiên tiến khác để hỗ trợ Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) nhằm tăng cường quan hệ khách hàng, tăng năng suất lao động và thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh thông qua kỹ thuật số hóa xe tải và các hoạt động logistics.

  0_1510545921559_upload-46dcfb76-13a9-4fa3-b9d0-0a5351ecc197

  MFTBC đang thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên khái niệm Kết nối X. Kết nối X nhằm tăng năng suất và cung cấp thêm giá trị gia tăng thông qua kết nối giữa nhân viên, khách hàng, thiết bị, xe tải và các nhà máy. MFTBC đã đưa ra dự án Kết nối X vào tháng 7 năm 2017 và đang theo đuổi một loạt các sáng kiến về kỹ thuật số hoá với mục tiêu trở thành một công ty sản xuất kỹ thuật số 100% vào tháng 6 năm 2019.

  Hiện tại, ba thành phần chính sau đây đang được thực hiện:

  1. AI chatbot
   MFTBC có kế hoạch hợp lý hóa các hoạt động của mình bằng cách triển khai một chatbots Helpdesk dựa trên Azure để đáp ứng một cách thích hợp và nhanh chóng cho các câu hỏi thường gặp. Chatbot sẽ cho phép các câu hỏi được trả lời thống nhất hơn trong ít thời gian hơn. MFTBC nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, năng suất và chất lượng bảo trì bằng cách triển khai chatbot trên toàn bộ công ty và cho phép xử lý các yêu cầu của khách hàng và trò chuyện với các trình điều khiển và cơ khí.

  2. Hệ thống quản lý vận hành Truckonnect
   MFTBC sử dụng Microsoft Azure IoT Hub cho hệ thống quản lý hoạt động Truckonnect kết nối các xe tải và xe buýt với đám mây để giám sát theo thời gian vị trí thực của xe và phần nhiên liệu còn lại, do đó ngăn ngừa trước các vấn đề xảy ra và cho phép vận chuyển, bảo dưỡng xe bằng cách chia sẻ thông tin với các trung tâm dịch vụ.

  3. Sử dụng Microsoft HoloLens để chuyển đổi sự phát triển và hoạt động bảo trì
   MFTBC và Microsoft Nhật Bản sẽ chuẩn bị chương trình cụ thể để triển khai Microsoft HoloLens, một máy tính ba chiều độc lập chạy Windows 10 vào cuối năm nay để cách mạng hóa thiết kế và phát triển mạng lưới xe thông thường, bảo trì dự phòng và các quá trình khác bằng cách cho phép người dùng, nhà thiết kế để đồng thời chia sẻ dữ liệu hình ảnh 3-D. HoloLens sẽ mở ra những khả năng mới trong kinh nghiệm số, hợp tác và cách làm việc bằng cách tận dụng công nghệ Mixed Reality (MR) kết hợp thế giới thực và thế giới ảo để tận dụng tốt nhất cả hai thế giới bằng cách kết hợp dữ liệu hình ảnh 3 chiều (3D) vào thế giới thực.
   Dịch vụ doanh nghiệp của Microsoft Nhật Bản sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu cho dự án này. Cố vấn kỹ thuật số thuộc một đơn vị đặc biệt sẽ hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số của khách hàng hỗ trợ tất cả các khía cạnh của triển khai dự án, bao gồm xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp sử dụng công nghệ mới nhất.

  Diễn đàn vận tải (theo Logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.