Phế liệu có được làm thủ tục nhập khẩu tại ICD hay không?


 • administrators

  Trước vướng mắc của cơ quan Hải quan về việc phế liệu NK có được làm thủ tục tại cảng cạn (ICD) hay không, Tổng cục Môi trường cho rằng, phế liệu NK phải được giám sát chặt chẽ để kiểm soát được rủi ro về môi trường ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên.

  Công chức hải quan kiểm tra phế liệu nhập khẩu. Ảnh: M.Hùng

  Lý giải về điều này, theo Tổng cục Môi trường, các văn bản luật hiện hành quy định loại hình kinh doanh phế liệu NK là loại hình kinh doanh có điều kiện. Hoạt động NK phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro gây ô nhiễm môi trường cao, một số DN có thể lợi dụng kẽ hở pháp luật về thương mại, thông qua hoạt động NK để chuyển chất thải vào Việt Nam. Vì vậy, hoạt động NK phế liệu, kiểm soát chất lượng của phế liệu NK phải được giám sát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên trước khi phế liệu được chuyển vào nội địa.

  Trong khi đó, ICD có chức năng là cửa khẩu, có rất nhiều cảng ICD trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều cảng ICD nằm sâu trong nội địa hoặc ngay trung tâm các thành phố lớn, vì vậy nếu phế liệu NK được vận chuyển về cảng ICD sâu trong nội địa mới kiểm tra thực tế để thông quan thì sẽ khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan, không kiểm soát được rủi ro về môi trường khi vận chuyển phế liệu cũng như xử lý phế liệu nếu vi phạm các quy định của pháp luật.

  Tổng cục Môi trường đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế để thông quan phế liệu NK ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên khi lô hàng phế liệu cập cảng, tạm thời không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế và thông quan tại ICD.


Log in to reply