Giám đốc điều hành Công ty Logistics ( Mô tả công việc) • Hãy cùng nghiên cứu mô tả công việc của Giám đốc điều hành CEO cho công ty logistics

  Mô tả công việc:

  • Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi của khu công nghiệp;
  • Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
  • Tổ chức xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn – đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong khối vận tải của công ty và liên kết các phòng/ban/đơn vị toàn hệ thống;
  • Xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty;
  • Đào tạo và phát triển nhân viên,động viên khích lệ tinh thần làm việc để nâng cao hiệu quả;
  • Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển hàng hóa.

  Yêu cầu chung:

  • Khả năng lãnh đạo và điều hành hiệu quả,
  • Nắm vững các phương pháp hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh lĩnh vực vận tải, kho bãi của công ty,
  • Cập nhật liên tục pháp luật, quy định của nhà nước về lĩnh vực liên quan,
  • Các kế hoạch SXKD, chi phí bổ sung, nhân công phát sinh phải đảm bảo tính chính xác và sát với thực tế.
  • Kỹ năng tổ chức triển khai dự án, KHSXKD;
  • Kỹ năng làm việc tốt trong môi trường biến động và áp lực cao,

 • Global Moderator

  Lương cho giám đốc điều hành là bao nhiêu?
  Trung bình trên thị trường...

  Các áp lực của CEO là đương nhiên và họ phải có những quyền lợi tương đương..